Jak Warszawa pomaga lokalnym firmom? Targówek

Warszawa
Warszawa
Fot. Unsplash

Warszawska Izba Gospodarcza zapytała władze poszczególnych dzielnic Warszawy, w jaki sposób wspierały przedsiębiorców w ciągu ostatniego, pandemicznego roku.  

Dzielnica Targówek zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku Urząd Dzielnicy Targówek podjął następujące działania mające na celu wsparcie Przedsiębiorców:

1) Forum Przedsiębiorców na Targówku – otwarte spotkania dot. edukacji biznesowej (6 wydarzeń stacjonarnych i 4 online od stycznia 2020 roku)

2) Klub Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek – spotkania integrujące społeczność lokalnych przedsiębiorców (30 spotkań od stycznia 2020 roku, offline i online)

W ramach obniżek opłat dla przedsiębiorców zleconych przez odpowiednie Biura Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Targówek wraz z dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi udzielił w 2020 roku zwolnienia z czynszów lub opłat z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania 76 beneficjentom w łącznej kwocie netto 268 280,55 zł.

Pozostała pomoc dotyczyła odroczenia terminów opłat z tytułu:

a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 30 dni;

b) użytkowania wieczystego o 3 miesiące (z 31 marca na 30 czerwca 2020 r.).

 


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.