Jak Warszawa pomaga lokalnym firmom? Praga-Południe

Warszawa
Warszawa
Fot. Unsplash

Warszawska Izba Gospodarcza zapytała władze poszczególnych dzielnic Warszawy, w jaki sposób wspierały przedsiębiorców w ciągu ostatniego, pandemicznego roku.  

Dzielnica Praga-Południe zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku Urząd Dzielnicy Praga-Południe zrealizował działania wspierające polskich przedsiębiorców w zakresie:

  • niższych opłat za ogródki działkowe (Uchwałą nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. obniżono wysokość stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych i ustalono opłatę niższa o 75 proc. opłaty podstawowej);
  • wydłużenia czasu na opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. (Uchwałą nr XXXV/1072/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. przedłużono termin wniesienia III raty za korzystanie w 2020 r.  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / gastronomia / do dnia 31 grudnia 2020 r.);
  • zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych (Uchwałą nr XLIV/1369/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2021 r. zwolniono przedsiębiorców z opłat za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
  • wydłużenia okresu obniżek czynszów w miejskich lokalach użytkowych (Uchwałą nr XXXI/909/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie najmu lokali użytkowych, najemcy miejskich lokali użytkowych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu mogą skorzystać z wydłużenia okresu obniżenia czynszu  aż do 30 dni od dnia ich zniesienia).

Warto wspomnieć, że w ramach programu wykonawczego dla celu operacyjnego 2.4. Strategii #Warszawa2030 rozpoczęto wdrażanie nw. projektów:

  1. punkt kontaktowo-doradczy „prasko-południowy przedsiębiorca” (2021-2025) zakładający stworzenie fizycznego i wirtualnego miejsca, w którym przedsiębiorcy mogliby uzyskać konkretne wsparcie i informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w różnych jego wymiarach oraz skierowany do różnych grup docelowych, zarówno dla przedsiębiorców już prowadzących swą działalność, jak też  tych, którzy rozważają jej rozpoczęcie.
  2. przestrzenie coworkingowe na terenie dzielnicy Praga-Południe zakładające wybór lokalu z zasobu miejskiego i przeznaczenie go na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.  Projekt polegający na wsparciu oraz zachęceniu przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Cel możliwy do zrealizowania jako kolejny etap  wsparcie dla przedsiębiorców po uruchomieniu i postawieniu w stan gotowości Punktu Kontaktowo-Doradczego (nie wcześniej niż w roku 2022).
  3. kupuj lokalnie na Pradze-Południe zakładający stworzenie strony internetowej, pozwalającej na wyszukiwanie lokalnych przedsiębiorców i ułatwiającej dotarcie do ich oferty. Cel możliwy do zrealizowania jako kolejny etap  wsparcie dla przedsiębiorców po uruchomieniu i postawieniu w stan gotowości Punktu Kontaktowo-Doradczego (nie wcześniej niż w roku 2022).
  4. Prasko-południowe targi przedsiębiorców i przedsiębiorczości zakładające organizowanie cyklicznych targów dla przedsiębiorców, którzy chcieliby zaprezentować swoje firmy,  produkty, służące także wsparciu rzemieślników i wpływaniu na rozwój rzemiosła w Dzielnicy. Przedstawienie innowacyjnych programów i rozwiązań zastosowanych przez przedsiębiorców. Przedstawienie ofert pracy tych przedsiębiorców. Wydarzeni byłoby także okazją do zaprezentowania form wsparcia w oferowaniu lokali użytkowych do prowadzenia działalności będących w zasobach dzielnicy. Celem jest wspieranie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie nieaktywnych zawodowo do podjęcia działań w kierunku rozpoczęcia własnych biznesów.

BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.