Jak Warszawa pomaga lokalnym firmom? Bemowo

Warszawa
Warszawa
Fot. Unsplash

Warszawska Izba Gospodarcza zapytała władze poszczególnych dzielnic Warszawy, w jaki sposób wspierały przedsiębiorców w ciągu ostatniego, pandemicznego roku.  

Dzielnica Bemowo zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku Urząd Dzielnicy Bemowo podjął następujące działania mające na celu wsparcie Przedsiębiorców.

W ramach realizacji działania nr 4.2 Strategii #Warszawa 2030 pt.” Realizacja usług doradczych i szkoleniowych dla warszawskich MŚP”, Urząd realizuje projekt pt. „Klub bemowskiego przedsiębiorcy”. Projekt zakłada organizację w latach 2021-2025 szkoleń, konferencji oraz spotkań dla przedsiębiorców MŚP, których celem jest podnoszenie kompetencji przedsiębiorców oraz pracowników w zakresie różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Do tej pory Urząd zrealizował ok. 10 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z Funduszy Pracy, przygotowania JPK VAT, wdrażania PPK w przedsiębiorstwach, stosowania w firmie nowoczesnych form promocji, analizy opłacalności inwestycji.

Ww. szkolenia są realizowane ze środków budżetowych Urzędu lub przy współpracy z instytucjami zewnętrznymi – m.in. Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym itp.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.