Jak rozpocząć eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Nałożone embarga na polską żywność to duży problem wielu firm zajmujących się wysyłką towarów za granicę. Szczególnie uciążliwe są one dla branży rolno-spożywczej. Ciekawym kierunkiem, który daje szansę na rozwój a także pomnożenie kapitału, są Zjednoczone Emiraty Arabskie – niezwykle chłonny rynek zbytu.

Polscy przedsiębiorcy mogą zaistnieć na rynku ZEA na dwa sposoby: mogą mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie RP i z tej pozycji poszukiwać partnera handlowego w ZEA, bądź też założyć ją bezpośrednio w kraju nad Zatoką Perską. W Emiratach utworzono specjalne wolnocłowe strefy ekonomiczne, by ułatwić inwestorom zagranicznym operacje finansowe i zakładanie firm. Gwarantują one bogatą infrastrukturę dla biznesu oraz wieloletnie wizy pobytowe dla przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników. Inwestorzy mają możliwość wymiany towarowej pomiędzy wszystkimi strefami wolnocłowymi oraz z przedsiębiorcami z tych stref. Niemniej jednak i tu występują pewne ograniczenia.

Regulacje prawne

Na podstawie ustawy federalnej, która obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 7 Emiratów i uchyla wewnętrzne prawo każdego Emiratu, w każdym z nich funkcjonują „wolne strefy” dla inwestorów zagranicznych. Regulacje prawne w danej strefie mogą być inne niż w całym państwie. Dobrym przykładem jest tu Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju, gdzie prawem właściwym jest prawo angielskie. Zawsze warto sprawdzić dokładnie z jakimi regulacjami mamy do czynienia.

Polski przedsiębiorca może założyć dwa rodzaje spółek w ZEA. Jedną z nich jest tzw. spółka onshore, zarejestrowana na terenie strefy, która otrzymuje w momencie rejestracji status miejscowego rezydenta podatkowego. Jedną z podstawowych zalet takiej spółki jest zwolnienie z opodatkowania wszystkich dochodów. Jest to duże udogodnienie, gdyż, co do zasady, miejscowe prawo przewiduje podatki dla takich spółek zakładanych poza strefą. Minusem z kolei są dość wysokie opłaty rządowe, które stanowią kompensatę zwolnienia podatkowego.

Drugą spółką jest spółka offshore, której nadaje się status spółki międzynarodowej. Przedsiębiorca chcący zarejestrować taką spółkę, dokonuje tego we wspomnianych wcześniej ekonomicznych strefach wolnocłowych. Jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów zagranicznych, ponieważ przedsiębiorca korzysta z uproszczonej sprawozdawczości z działalności a także może prowadzić swą działalność poza terytorium ZEA bez jakichkolwiek konsekwencji, a wszystkie sprawy urzędowe może załatwiać korespondencyjnie (w tam także przez email). Spółki offshore pomimo rejestracji w ZEA są uznawane przez miejscowe prawo za nierezydentów podatkowych, a co za tym idzie uzyskany dochód nie podlega obowiązkowi opodatkowania.

Równe szanse

Rynek ZEA nie stwarza barier dla zagranicznych inwestorów. Można powiedzieć, że każdy eksporter ma wyrównane szanse w dotarciu do rynku. Stawka celna w obrocie towarowym wynosi 5%, natomiast niektóre artykuły, takie jak leki czy podstawowe artykuły żywnościowe, są wolne od jakichkolwiek opłat czy obciążeń celnych. Tak samo wygląda sprawa eksportu do wolnocłowych stref ekonomicznych. Jedyna z barier pozafiskalnych dotyczy eksportu wyrobów mięsnych, który wymaga okazania certyfikatu uboju (halal).

Jednakże bardzo dużym utrudnieniem dla początkujących eksporterów jest obligatoryjne pośrednictwo agentów oraz konkurencja eksporterów – monopolistów. Kilka lat temu prowadzono prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi likwidacji kooperacji z emirackimi pośrednikami. Pomimo tego nadal utrzymuje się status quo.

foto: Pinterest

Pełna treść artykułu w najnowszym wydaniu TTG Wiadomości Gospodarcze


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *