Jak podpisywać umowy nie tylko międzynarodowe

Etykieta w biznesie

Umowa

Umowa między dwoma stronami, szczególnie między dwoma krajami, ale oczywiście także między dwiema firmami, zakłada ich równość. I nie chodzi tylko o wspólne przygotowanie treści zawartej w umowie, ale także o formę, w jakiej umowa jest sporządzona i podpisana.

Przygotowaniem umowy i ceremonią jej podpisania w relacjach międzynarodowych, od Kongresu Wiedeńskiego, rządzi zasada alternatu. Zasada ta mówi, że (przy dwóch stronach) umowę sporządza się i podpisuje w dwóch równoważnych egzemplarzach napisanych w językach narodowych obu stron. Nazwa kraju, instytucji i osoby podpisującej są wymienione jako pierwsze na jej egzemplarzu, a podpis znajduje się po lewej (uważanej za ważniejszą) stronie dokumentu.

Podpisaniu umowy towarzyszy także odpowiednia oprawa protokolarna: stół, najczęściej obciągnięty zielonym suknem, dwa wygodne fotele, flagi narodowe w tle lub proporczyki na blacie stołu, zestawy piśmiennicze dla każdej ze stron. Elementy te podkreślają wagę czynności, jaką jest podpisanie umowy międzynarodowej oraz oddają szacunek krajom, których przedstawiciele składają swoje podpisy.

Osoby upoważnione do podpisania umowy siadają za stołem. Gość zajmuje miejsce po prawej stronie gospodarza. Następnie składają równocześnie podpisy pod egzemplarzami sporządzonymi w ich własnych językach narodowych. Po zamianie dokumentów, dokonywanej najczęściej przez asystentów, składają podpis jako drugie pod egzemplarzem drugiej strony. Na końcu, po osuszeniu podpisu i zamknięciu okładek, w których znajduje się umowa, następuje ponowna wymiana dokumentów. W ten sposób każdy otrzymuje umowę sporządzoną w swoim języku narodowym, gdzie wszystkie elementy związane ze jego stroną wymienione są na pierwszym miejscu, a podpis widnieje w miejscu najbardziej honorowym.

W trakcie ceremonii podpisywania umów, jak podczas w wielu innych uroczystości z udziałem przedstawicieli państw i rządów, forma jest równie ważna jak treść. Przygotowanie ceremonii podpisania umowy jest przywilejem i obowiązkiem gospodarza, który gości swojego partnera. Uchybienie w kwestiach formalnych jest nie tylko afrontem (zamierzonym bądź niezamierzonym) wobec stron umowy, ale również umniejsza jej znaczenie.

Opisane zasady podpisywania umów międzynarodowych można zastosować także dla umów biznesowych między dwoma partnerami zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Zachowanie wszelkich form protokolarnych związanych z opisanym ceremoniałem podpisywania umowy, nie tylko wpłynie na postrzeganie naszej firmy, jako profesjonalnego, godnego zaufania i szacunku partnera, ale także podniesie rangę podpisywanej umowy.

Podczas ceremonii podpisywania umowy, na sali powinny być obecne wszystkie osoby, które brały udział w negocjowaniu i formułowaniu jej zapisów. Po podpisaniu następuje uścisk dłoni i chwila na pamiątkowe zdjęcie. W przypadkach sfinalizowania najbardziej istotnych umów można zaproponować lampkę szampana. Obie wersje umowy uważa się autentyczne i oryginalne.

Paweł Grotowski
foto: Pixabay


Paweł GrotowskiPaweł Grotowski
Autor jest byłym pracownikiem KPRM i MSZ, prowadzącym obecnie szkolenia i konsultacje z Etykiety Biznesie i Protokołu Dyplomatycznego dla instytucji publicznych oraz biznesu. Osoby i firmy zainteresowane poznaniem zasad protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie zapraszamy do kontaktu. www.universaltraining.pl


Silk Road Poland

Komentarze do “Jak podpisywać umowy nie tylko międzynarodowe”

  1. Dzien dobry.
    Jak powinna wygladac kolejnosc skladania podpisow i wymiany egzemplarzy, kiedy umowa podpisywana jest przez dwie strony, z ktorych jedna reprezentowana jest przez jedna osobe, a druga przez dwie osoby?

  2. Szanowny Panie,
    W dyplomacji podpis pod umową międzynarodową składa jedna osoba. W biznesie rzeczywiście spotykamy się czasem z dwuosobową reprezentacją. Wtedy za stołem usiądą trzy albo i więcej osób a scenariusz uroczystości będzie bardzo podobny jak opisałem powyżej. Z tą tylko różnicą że po jednej stronie podpis składają dwie osoby. Osoba wyższa rangą złoży podpis jako pierwsza i ona także będzie wręczać podpisany egzemplarz przedstawicielowi drugiej strony. Mam nadzieję, że wyjaśniłem zarysowany przez Pana problem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *