Jak dbać o dziedzictwo kulturowe

dziedzictwoNarodowy Instytut Dziedzictwa wydał właśnie dwie publikacje: „Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” oraz „Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych”, które pomagają w odpowiedzi na te pytania.

Książki są efektem projektu DoM – dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa dla społeczności lokalnych, koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i norweski Riksantikvaren. Miał on na celu wypracowanie metod wsparcia samorządów w ich roli zarządzających dziedzictwem kulturowym oraz podjęcie dyskusji na temat miejsca dziedzictwa i jego ochrony w szeroko rozumianym rozwoju gmin.

O publikacjach:

„Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” ma wspomóc samorządy oraz wszystkie organizacje i instytucje zaangażowane w sprawy lokalnego dziedzictwa. Publikacja przeprowadza czytelnika krok po kroku przez cały proces zarządzania lokalnym dziedzictwem. Znajdują się w nim wskazówki jak identyfikować lokalne dziedzictwo, jak szacować jego wartość, jak je włączać w proces planowania rozwoju. Poradnik omawia prawa i obowiązki gminy związane z dziedzictwem, a także proponuje cały wachlarz metod i narzędzi, które mogą być pomocne przy rozwijaniu m. in. lokalnej przedsiębiorczości, partycypacji społecznej, edukacji. Podpowiada też gdzie szukać środków na działania przy zabytkach.

Poradnik wesprze szkolenia dla samorządów, które NID będzie bezpłatnie organizował dla chętnych gmin w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017.

Publikacja promocyjna „Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych” jest zbiorem dobrych przykładów działań lokalnych społeczności, samorządów, przedsiębiorców, muzeów, stowarzyszeń i fundacji. Książka pokazuje, jak gminy i mieszkańcy realizują pomysły na opiekę i skuteczne wykorzystanie dziedzictwa dla rozwoju gminy. W publikacji pojawiają się też informacje o gminach uczestniczących w projekcie oraz przedstawione zostają wstępnie wyniki badań społecznych zrealizowanych w 2015 roku. Ich pogłębione analizy będą publikowane w serii wydawniczej przygotowywanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Obydwie książki do końca czerwca zostaną przekazane wszystkim gminom w Polsce, a także starostwom powiatowym, urzędom marszałkowskim i wojewódzkim konserwatorom zabytków. Stowarzyszenia, fundacje, naukowcy, specjaliści i inne osoby, czy instytucje zainteresowane tematem mogą pobrać publikację na stronie NID lub otrzymać wersję drukowaną pisząc na adres: achabiera@nid.pl lub akoziol@nid.pl

Link do pobrania publikacji: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3241

Wsparcie projektu udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa / Centrum Prasowe PAP