Izba Gospodarki Elektronicznej otworzyła oddział w Małopolsce

Izba Gospodarki Elektronicznej otworzyła oddział w Małopolsce

Izba Gospodarki Elektronicznej otworzyła oddział w Małopolsce

11 maja w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie małopolskiego oddziału e-Izby. W uroczystości, która odbyła się w samym sercu Tarnowa, w sali Lustrzanej, wzięli udział przedstawiciele małopolskich samorządów – Prezydenci miast, Burmistrzowie i Wójtowie z Małopolski, przedstawiciele lokalnego biznesu z Tarnowa, Krakowa oraz innych miast województwa małopolskiego, a także przedstawiciele organizacji biznesowych oraz szkół i uczelni wyższych z całego województwa.

Uczestników powitali Patrycja Sass- Staniszewska – Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej oraz gospodarz Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa. Następnie odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy przez Prezes e-Izby oraz Pana Prezydenta. Dokument określa ramy współpracy między Miastem Tarnowem oraz Izbą Gospodarki Elektronicznej m.in. dla realizacji wydarzeń i inicjatyw w ramach projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa w Tarnowie.

Istotnym elementem wydarzenia była wideokonferencja z Europosłanką Różą Thun, którą prowadziła Patrycja Sass – Staniszewska. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z najnowszymi informacjami oraz doświadczeniami Europosłanki związanymi z pracą nad regulacjami przepisów dotyczących cyfryzacji i informatyzacji na poziomie Europejskim. W dyskusji podjęto temat dotyczący Jednolitego Rynku Cyfrowego i głównych wyzwań, jakie w kwestii budowy jednolitego rynku stoją przed Europą. Pani Róża Thun mówiła również o tym,  jak organizacja taka jak Izba Gospodarki Elektronicznej, która już uczestniczy w pracach na rzecz budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego,  może wspomóc i przyspieszyć realizację tego celu.

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby w swoim wystąpieniu zaprezentowała zakres działania organizacji oraz ogólnopolskie projekty realizowane dla biznesu, szkół, uczelni wyższych i seniorów działających na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W prezentacji Prezes omówiła także kluczowe projekty legislacyjne, którymi na co dzień zajmuje się e-Izba, w tym między innymi działania na rzecz wyłączenia e-handlu spod zakazu handlu w niedziele. Na koniec Prezes e-Izby zaprezentowała uczestnikom aktywności, w które zaangażowana jest Izba Gospodarki Elektronicznej na arenie międzynarodowej we współpracy z Ecommerce Europe.

Robert Duda, menedżer ds. rozwoju regionalnego e-Izby w swojej prezentacji przekazał uczestnikom spotkania założenia oraz szczegóły realizowanego lokalnie projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa (www.prgc.pl), w ramach którego w pierwszym etapie w województwie śląskim oraz właśnie w województwie małopolskim e-Izba realizuje wiele projektów, w tym konferencje, warsztaty, projekty edukacyjne dla młodzieży oraz studentów, a także autorski projekt e-strategii dla samorządów lokalnych. W ramach e-strategii realizowane są badania lokalnej społeczności, biznesu oraz pracowników urzędów i instytucji miejskich, a w oparciu o ich wyniki opracowywany jest dokument wraz z rekomendacjami i gotowymi projektami skierowanymi do różnych grup lokalnej społeczności.

Na zakończenie Pani Magda Golonka z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, która była Partnerem wydarzenia, w swojej prezentacji „Pułapki prawne czyhające na cyfrowy biznes” podzieliła się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem oraz cennymi wskazówkami w zakresie regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących różne podmioty i środowiska z całego województwa małopolskiego. Otwarcie małopolskiego oddziału e-Izby było okazją do omówienia lokalnych problemów związanych z procesami cyfryzacji, a także do określenia możliwości współpracy między e-Izbą a lokalnym światem biznesu i nauki  przy realizacji projektów, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności cyfrowych lokalnych społeczności.