IV Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych

Miedzynarodowy-Kongres-Platnosci-Bezgotowkowych02

Organizowane do tej pory z inicjatywy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) trzy kongresy płatności bezgotówkowych okazały się dużym sukcesem merytorycznym i organizacyjnym oraz wpisały w kalendarz tego typu wydarzeń poświęconych obrotowi bezgotówkowemu w Polsce.

Opinie zebrane wśród uczestników poprzednich kongresów potwierdziły ich funkcję jako platformy rzeczowej i inspirującej dyskusji na temat obecnej sytuacji panującej na rynku obrotu bezgotówkowego, jak i nowych trendów oraz innowacyjnych rozwiązań.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie FROB zorganizowała w 2014 r. serię specjalistycznych forów dyskusyjnych: debatę w Business Centre Club (marzec) oraz Forum Obrotu Bezgotówkowego (czerwiec), a także spotkania z mediami, które cieszyły się dużą popularnością wśród podmiotów szeroko rozumianej branży finansowej.

Mamy nadzieję, że Kongres podtrzyma tradycję najlepszego w Polsce forum łączącego naukę, biznes i instytucje publiczne w dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością płatności bezgotówkowych.

W trakcie obrad tegorocznego Kongresu planujemy poruszyć najistotniejsze z bieżących tematów – zarówno w prezentacjach, jak i w sesjach panelowych, w których będą uczestniczyć eksperci z Polski i Unii Europejskiej. Liczymy na otwartą i odważną debatę z udziałem wszystkich uczestników Kongresu.

Spodziewanych jest około 300 przedstawicieli nauki, biznesu, administracji publicznej i mediów zajmujących się problematyką płatności w Polsce i w Europie.

22-23 marca 2016, Hotel Sheraton, Warszawa

Więcej informacji www.kongresplatnosci.pl


Silk Road Poland