Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę

raportPlatformy umożliwiające współdzielenie przejazdów, takie jak Uber, mogą mieć wpływ na rynek pracy i sytuację materialną użytkowników, którzy decydują się na taką współpracę – wynika z raportu Instytutu Sobieskiego. Prawie 70% partnerów Ubera stwierdziło, iż ich sytuacja materialna poprawiła się od czasu dołączenia do platformy, a 58% spodziewa się dalszej poprawy w najbliższej przyszłości. Eksperci Instytutu przeanalizowali także komplementarność aplikacji z siecią transportu publicznego w 5 polskich miastach. Inteligentny transport może zwiększyć mobilność Polaków i stanowić uzupełnienie dla transportu publicznego w Polsce.

Kraków, 16 czerwca 2016 r. – Instytut Sobieskiego publikuje dziś raport „Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę”, w którym analizuje, między innymi, wybrane aspekty dotyczące wpływu platform umożliwiających współdzielenie przejazdów takich jak Uber, na zwiększenie mobilności mieszkańców polskich miast oraz sytuację na rynku pracy, w tym także sytuację materialną kierowców, którzy korzystają z aplikacji.

– Szacuje się, że do 2025 r. globalne przychody z gospodarki współdzielenia wyniosą ponad 330 mld dolarów. Komisja Europejska w pakiecie gospodarki o obiegu zamkniętym z grudnia 2015 r. zapowiada stworzenie europejskiego programu dotyczącego sharing economy. Warto żebyśmy potrafili budować modele biznesowe, które tworzyć będą synergię z procesem nazywanym „czwartą rewolucją przemysłową” – mówi Tomasz Styś, ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze rozwoju regionalnego i lokalnego.

Inteligentny transport ożywia rynek pracy i wpływa na sytuację finansową Polaków

Według raportu Instytutu Sobieskiego zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne, w połączeniu ze zwiększoną mobilnością konsumentów, powodują co raz większe zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu inteligentnego transportu. Innowacje technologiczne oraz te, które zachodzą w sferze biznesowej, społecznej i organizacyjnej mogą stanowić potencjalny instrument zmian na rynku pracy. Eksperci Instytutu Sobieskiego podkreślają, że w ostatnich latach obserwuje się zmianę modelu świadczenia pracy w Polsce – odchodzenie od klasycznego wzorca zatrudnienia pracowniczego w kierunku rozwoju elastycznych form zatrudnienia. Jak wynika z przytaczanych w raporcie danych zamieszczonych w Diagnozie Społecznej 2015, aktualny poziom zarobków jest niesatysfakcjonujący dla wielu z nas – 34% Polaków zadeklarowało, że korzysta z pożyczek i kredytów, a 20% przyznało, że uzyskiwany dochód nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb (1). Z różnicy między uzyskiwanymi dochodami, a wydatkami wynika rosnąca popularność poszukiwania dodatkowego zajęcia, w większości przypadków bazującego na elastycznych formach zatrudnienia. Według danych prezentowanych w raporcie, ponad 50% respondentów przyznało, że dołączyło do platformy, aby zapewnić dodatkowe środki do życia swojej rodzinie (2). Prawie 70% badanych stwierdziło, iż ich sytuacja materialna poprawiła się od czasu dołączenia do platformy, a 58% spodziewa się dalszej poprawy w najbliższej przyszłości. Według badanych partnerów aplikacji Uber największą zaletą korzystania z platformy jest jej elastyczność – 93% badanych oznajmiło iż preferuje elastyczne formy zatrudnienia i zarobki zależne od przepracowanego czasu.

W porównaniu ze średnimi stopami bezrobocia w miastach, w których platforma jest dostępna, partnerami Ubera staje się znacznie więcej osób do tej pory bezrobotnych (21% partnerów Ubera zadeklarowało brak formalnego zatrudnienia przed przystąpieniem do platformy; 11% z nich było bezrobotnymi), co może świadczyć o pozytywnym wpływie na rynek pracy.

Ekonomia współpracy zwiększa mobilność Polaków

Raport Instytutu Sobieskiego pokazuje także, że oparta o zasadę współdzielenia przejazdów działalność usługowa może być odpowiedzią na problemy mieszkańców współczesnych miast zwiększając mobilność mieszkańców i stanowiąc alternatywę oraz uzupełnienie dla transportu publicznego. Współdzielenie w przewozach stanowi rozwiązanie substytucyjne. Zmagający się m. in. z konsekwencjami procesu suburbanizacji mieszkańcy polskich metropolii coraz chętniej korzystają z narzędzi typu carpooling, które obok zwiększonego udziału komunikacji miejskiej, pieszej i rowerowej stanowią jeden z filarów zrównoważonej mobilności miejskiej. Eksperci Instytutu Sobieskiego dokonali także analizy komplementarności zgłoszeń platformy Uber z wybranymi elementami publicznego transportu zbiorowego w 5 polskich aglomeracjach.

– Z dokonanego przez nas porównania miejsc startowych zgłoszeń platformy i istniejących siatek połączeń transportowych wyciągnąć można trzy zasadnicze wnioski. Po pierwsze, Uber 'wywoływany’ jest najczęściej w centrach aglomeracji, co oznaczać może, że dla części użytkowników stanowi on albo alternatywę, albo uzupełnienie transportu zbiorowego. Po drugie, platforma uzupełnia siatki transportowe w lokalizacjach gorzej skomunikowanych, a stanowiących generator ruchu (na przykład – lotniska). Po trzecie zaś – w przypadku Warszawy – analiza wskazuje silne zagęszczenie zgłoszeń wzdłuż linii metra, co sugeruje trasy dojazdowe dom – przystanek metra” – dodaje dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego w dziedzinach miasto i transport.

Raport „Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę” dostępny jest na stronach Instytutu Sobieskiego: http://www.sobieski.org.pl/

1. Diagnoza Społeczna 2015
2. Badanie CAWI zrealizowane w dn. 12-22 lutego 2016 r. przez pracownię Millward Brown

źródło: Instytut Sobieskiego / Centrum Prasowe PAP