Informacja dot. aktualnego stanu i perspektyw rozwoju sektora rolno-spożywczego Obwodu Kaliningradzkiego

Informacja na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwoju sektora rolno-spożywczego Obwodu Kaliningradzkiego do 2020 przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa Obwodu Kaliningradzkiego.

Mamy nadzieję, że przekazywane informacje okażą się użyteczne dla Państwa pod kątem ewentualnego podejmowania decyzji handlowo-ofertowych i projektowych na rynku kaliningradzkim.

Pobierz plik PDF

Z poważaniem
Biuro Współpracy Międzynarodowej


Silk Road Poland