III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników.

Podczas pierwszej edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele izb gospodarczych oraz administracji publicznej z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Tak liczny udział samorządu gospodarczego, to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej. Kongres to platforma gospodarcza dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sąsiadami z zagranicy.

Udział w Kongresie stwarza możliwości do nawiązania efektywnej współpracy samorządów terytorialnych i gospodarczych, z naszej części Europy z Chinami.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej jest wydarzeniem towarzyszącym VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex, które są okazją do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Misją Kongresu jest:

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • dostęp do najnowszych osiągnięć w nauce służących gospodarce,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
  • tworzenie miejsc pracy na rynku krajowym i outsourcing zagraniczny,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej z innymi regionami świata,
  • zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Organizatorzy spodziewają się udziału około 300 osób w tym przedstawicieli około 80 zagranicznych i 90 krajowych przedstawicieli izb gospodarczych.

Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

www.kongresgospodarczy.org

 

II Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – Ptak Warsaw Expo 2018

 


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *