I Kongres Polskich Miast Ogrodów „Miasta Ogrody XXI wieku”

W dniach 11-13 września w Podkowie Leśnej odbył się z inicjatywy podkowiańskich stowarzyszeń pozarządowych I Kongres Polskich Miast Ogrodów zorganizowany z okazji 90-lecia powstania miasta ogrodu – Podkowy Leśnej. Przez dwa dni obradowało prawie 150 osób z 26 zielonych miejscowości z całej Polski. Miejscem obrad było Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, a organizatorami – Miasto Ogród Podkowa Leśna oraz Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu”.

 

Celem Kongresu była integracja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w środowiskach miast ogrodów i miejscowości o podobnych cechach. Zainaugurowała go konferencja w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, w której wzięli udział organizatorzy: burmistrz miasta ogrodu Podkowa Leśna Artur Tusiński, prezes Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, a także prelegenci: architekt Marek Budzyński oraz dr Edyta Barucka, autorka książki o miastach ogrodach. Także ona była pierwszą osobą, która wystąpiła w pierwszej sobotniej sesji kongresu zatytułowanej „Wokół idei miast ogrodów” moderowanej przez Krzysztofa Domaradzkiego. Wśród wykładowców znaleźli się także wspomniany Marek Budzyński, Alicja Szmelter, Jeremi T. Królikowski i Magdalena Staniszkis. Sesja druga „Spojrzenie na polskie miasta ogrody” poświęcona była prezentacjom samych bohaterów Kongresu. Swoje miejscowości przedstawili mieszkańcy warszawskiej Sadyby i Włoch, Komorowa, Śródborowa oraz Kolumny Łask. Zaprezentowano także filmy dokumentalne i promocyjne ukazujące Milanówek, Giszowiec, Puszczykowo, Książenice oraz gospodarza Kongresu – Podkowę Leśną. Sesja trzecia odbyła się w niedzielę i poświęcona była ochronie i rewitalizacji miejscowości zabytkowych. O ich różnych aspektach mówili: Anna Majdecka-Strzeżek, Barbara Jezierska, Janusz Radziejowski oraz Piotr Tyszko-Chmielowiec. Podsumowaniem kongresu była sesja czwarta moderowana przez burmistrza Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego, podczas której Jeremi T. Królikowski przedstawił wstępne założenia ustawy o miastach ogrodach.

 

Mimo napiętego harmonogramu obrad uczestnicy I Kongresu Polskich Miast Ogrodów znaleźli czas na wzięcie udziału w imprezach towarzyszących: wernisażu wystawy „trash-artu” Doroty Brodowskiej pt. „Ogrody Trzeciego Tysiąclecia”, po którym Maja Olenderek zaśpiewała popularne szlagiery (piątek), spektaklu Teatru Otwartego CKiIO „Wczorajsze historie”, poświęconego muzie Skamandrytów Marii Morskiej (sobota), wystawie obrazów podkowiańskich artystów namalowanych w ramach projektu Panorama Podkowy Leśnej oraz wycieczce bryczką po Podkowie i okolicach (niedziela).