Honorowy patronat Wojewody Mazowieckiego nad konkursem „Mazowiecki Laur Przedsiębiorczości”

Pismo potwierdzające objęcie konkursu „Mazowiecki Laur Przedsiębiorczości” patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego.

patronat-potwierdzenie