Historia na jedno kliknięcie

Nowe skany prezentowane w serwisie szukajwarchiwach.pl pochodzą z archiwów państwowych w Lublinie, Kraśniku, Opolu, Poznaniu, Koninie, Siedlcach, Szczecinie i Warszawie (oddziały w Grodzisku Mazowieckim i Otwocku). W serwisie pojawiło się także około 1,4 mln nowych opisów materiałów archiwalnych.

Archiwum Państwowe w Szczecinie opublikowało dokumentację Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego z lat 1945-1950. Ukazuje ona okoliczności kształtowania się polskiej administracji oraz sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą na Ziemiach Północnych i Zachodnich po II wojnie światowej. Znajdują się tu m.in. zarządzenia i instrukcje, protokoły z narad, raporty sytuacyjne i statystyki związane m.in. z osiedleniami oraz stanem i odbudową infrastruktury. Więcej

Sprawozdanie z 1945 r. naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki z wyjazdu służbowego do Szczecina na zjazd imiennictwa krajowego Pokaż dokument (naciśnięcie ikonki znajdującej się w prawnym dolnym rogu dokumentu spowoduje jego powiększenie)

Opis miasta Gryfino. Pokaż dokument

Protokół z 2 listopada 1950 r. ze spotkania w sprawie oceny przebiegu akcji wymiany pieniędzy. Pokaż dokument

Szczecińskie archiwum udostępniło także dokumentację Naczelnego Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie, stanowiącą jedno z najważniejszych źródeł do historii Pomorza Zachodniego w XIX w. Więcej

Archiwum Państwowe w Lublinie opublikowało w serwisie dokumentację Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego – organizacji o charakterze spółdzielczym założonej w 1816 r. przez Stanisława Staszica w celu „wspólnego ratowania się w nieszczęściach między gminami włość hrubieszowską stanowiącymi”. Członkami towarzystwa, któremu Stanisław Staszic przekazał obszar o powierzchni 6 000 hektarów, zostali włościanie i rzemieślnicy. Stali się oni także wieczystymi posiadaczami użytkowanych gruntów. Wspólną własność stanowiły lasy, karczmy, młyny, stawy i tartaki, z których dochód przeznaczony był m.in. na fundusz pożyczkowy. Więcej

Lubelskie archiwum zaprezentowało w serwisie także prywatne archiwum rodziny Lubomirskich z Dubna, zawierające dokumentację administracyjno-gospodarczą z lat 1619-1867 dotyczącą tego majątku. Więcej

Z zasobu lubelskiego archiwum pochodzi również dokumentacja dotycząca szkolnictwa w XIX w. Stanowią ją akta Szkoły Elementarnej w Urzędowie, założonej przez księdza Józefa Marszałkowskiego w 1774 r., która po trzecim rozbiorze Polski znalazła się w zaborze austriackim. Obok informacji dotyczących organizacji i działalności szkoły na przestrzeni prawie stu lat, zawartych m.in. w raportach kwartalnych, programach nauczania i rozkładach zajęć, dokumentacja ukazuje zmiany zachodzące w ówczesnym systemie szkolnictwa. Więcej

„Rozkład nauki” na rok szkolny 1852/53. Pokaż dokument

Ponadto w serwisie pojawiły się kolejne akta miast: Brzegu, Lublina, Hrubieszowa i Zamościa z czasów I Rzeczypospolitej oraz XIX-wieczne akty stanu cywilnego z obecnych województw lubelskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego (m.in. powiatów płockiego, siedleckiego, garwolińskiego, łukowskiego, mińskiego i otwockiego).

Wykaz nowo opublikowanych materiałów znajduje się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych www.archiwa.gov.pl

Serwis szukajwarchiwach.pl jest największym źródłem dokumentacji historycznej dotyczącej Polski dostępnym online. Oferuje prawie 23 mln skanów dokumentacji pochodzącej z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce oraz ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi) stanowiących źródła informacji o historii przodków, za pośrednictwem serwisu można zapoznać się z dokumentacją wytworzoną przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne np. agendy Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, a także dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych czy łódzkiego getta.

Od momentu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło ponad 2 mln użytkowników. Codziennie korzysta z niego około 5 tys. osób. Serwis prowadzi Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Portal Dawne Pismo