Gospodarka – Współpraca – Przedsiębiorczość – międzynarodowe konsultacje gospodarcze

Współpraca

Współpraca

Już 14 listopada w godzinach 11.00 -14.00 w Świetlicy Wolności w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Niemieckiej Rady Gospodarczej reprezentowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Saksonii.

To pierwsze takie spotkanie obu środowisk od kilku lat. Podczas wydarzenia przedstawiciele obu stron poruszą istotne kwestie, związane z perspektywami współpracy biznesowej przedsiębiorców m.in. wypracowanie wspólnych zasad i mechanizmów działań oraz stworzenia partnerskiej platformy do komunikacji przedstawicieli obu stron.

Polska i Niemcy to bardzo ważni partnerzy handlowi. Nasze gospodarki są dla siebie najważniejszymi lub jednymi z kilku najważniejszych gospodarek (Polska jest 5. Największym partnerem Niemiec, Niemcy są największym partnerem Polski).

– Ostatnie kilka lat pewnego ochłodzenia tych relacji najbardziej odczuli zwykli przedsiębiorcy, którzy nie mogli w pełni wykorzystać swojego potencjału międzynarodowego. Odbierając od nich takie sygnały, zrodził mi się pomysł wspólnych Konsultacji Gospodarczych, których celem jest wypracowanie zasad działania mających pomóc w obecnych, niełatwych dla przedsiębiorców czasach – mówi Tomasz Strykowski, członek Rady Gospodarczej – Federalnej Komisji ds. międzynarodowych, inicjator wydarzenia Gospodarka – Współpraca – Przedsiębiorczość. Międzynarodowe konsultacje gospodarcze.

Warszawskie wydarzenie jest odpowiedzią na potrzeby rynku.

– To spotkanie jest ważnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Niemiec. Współpraca transgraniczna jest kluczowa dla obu krajów, a to wydarzenie jest doskonałą okazją do omówienia perspektyw wspólnych projektów z wartością dodaną dla polskich i niemieckich firm, ze szczególnym uwzględnieniem Saksonii i Mazowsza – dodaje Marek Traczyk, Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Uczestnicy konsultacji skupią się nad wypracowaniem poglądów, stanowisk oraz działań, którymi wzajemnie mogą się zainspirować i przenieść część z nich do struktur krajowych.

Współpraca z Niemiecką Radą Gospodarczą

Rada Gospodarcza jest instytucją, która zrzesza przedsiębiorców z Niemiec (w tym największe niemieckie firm jak np. Knorr, Mercedes, Lufthansa, itd.)oraz zapewnia im możliwość bezpośredniego dialogu z decydentami politycznymi. Jednocześnie Rada Gospodarcza świadomie otwiera się na liczne firmy zagraniczne, które poszukują możliwości kontaktu, networkingu i budowania kontaktówz przedsiębiorcami w Niemczech.

– W świecie globalnej sieci dobre międzynarodowe stosunki gospodarcze stają się coraz ważniejsze. Z perspektywy Saksonii szczególnie ważne są dobre kontakty z krajami sąsiadującymi, takimi jak Polska, która jest czwartym co do wielkości partnerem eksportowym i trzecim co do wielkości partnerem importowym.  Rada Gospodarcza Saksonii jest mocno zaangażowana w działania na rzecz poprawy transgranicznych stosunków gospodarczych i współpracy, dlatego z wdzięcznością przyjęła inicjatywę Tomasza Strykowskiego dotyczącą zorganizowania spotkania biznesowego w Polsce  – mówi Dr Dino Uhle, Dyrektor Zarządzający Saksońskiej Rady Gospodarczej.

– To spotkanie może potencjalnie otworzyć drzwi do zbliżenia gospodarczego i współpracy ponad granicami państw. Spotkanie to ma pozytywny efekt sygnalizacyjny, zwłaszcza dla młodszych pokoleń przedsiębiorców – stwierdził Victor Kantelhardt, pełnomocnik oddziału saksońskiego Rady Ekonomicznej.

Przedstawiciele obu stron, poza omówieniem zasad współpracy w aspekcie gospodarczym, skoncentrują się podczas pierwszego spotkania również na perspektywach rozwoju wzajemnych relacji w najbliższych latach oraz na zdiagnozowanych już wyzwaniach rynkowych jak: problemie braku wykwalifikowanych pracowników i jego związku z migracją. Ponadto w programie uwzględniono przedstawienie specyficznej dla Polski formy prowadzenia działalności w postaci spółdzielni, a także omówienie możliwości współpracy z podobnymi podmiotami po stronieniemieckiej.

O wynikach Konsultacji strony poinformują w komunikacje podsumowującym to wydarzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *