Fundacja Lux Veritatis otrzyma ponad 27 mln zł

Na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej, Tomasz Lenz i Cezary Tomczyk poinformowali dziennikarzy o niespodziewanym zwrocie w procesie, jaki Fundacja Lux Veritatis wytoczyła Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Proces toczy się od listopada 2009 r. Fundacja domaga się odszkodowania w wysokości ponad 27 mln zł za wypowiedzenie umowy o dofinansowaniu badań geologicznych, wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi od początku 2008 r.

 

Tomasz Lenz: – Przyjąłem z pewnym zaskoczeniem informację, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wycofuje się z toczonej od lat sprawy w sądzie, (…) związanej z pieniędzmi, które dzień przed zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska zostały przyznane fundacji ojca Tadeusza Rydzyka.

 

Fundacja Lux Veritatis (łac. Światło Prawdy) została założona 27 kwietnia 1998 r. przez dwóch zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris), Tadeusza Rydzyka i Jana Króla. Przedmiotem działalności Fundacj jest m.in. prowadzenie geologicznych prac poszukiwawczych.

 

21 kwietnia 2006 r. Minister Środowiska Jan Szyszko udzielił Fundacji koncesji na realizację projektu „Prace geologiczne dla poszukiwania i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utworów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu”.

 

Koszt projektu był początkowo szacowany na 13 114 200 zł. W czerwcu 2007 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, państwowa osoba prawna podlegająca Ministrowi Środowiska, zawarł z Fundacją umowę o dofinansowaniu projektu w kwocie 12 224 200 zł, co stanowiło 93,21% wartości oszacowania. Prezesem Funduszu był wtedy Jan Kujda.

 

Jako zabezpieczenie, że pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z umową, Fundusz Ochrony Środowiska przyjął od Fundacj weksel własny „in blanco”.

 

Cezary Tomczyk i Tomasz Lenz, posłowie na Sejm RP

 

Tymczasem mimo, że środki finansowe były postawione do dyspozycji Fundacji, prace geologiczne nie zostały rozpoczęte w ustalonym terminie. Fundacja Lux Veritatis dokonała na nowo oszacowania wartości projektu, tym razem na kwotę 29 349 280 zł i zwróciła się do Funduszu Ochrony Środowiska z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie 93,21% wartości. Wnioskowana kwota wynosiła teraz 27 356 460 zł.

 

Jednocześnie Fundacja wystąpiła o zmianę formy zabezpieczenia. Zabezpieczeniem, że pieniądze zostaną wykorzystana zgodnie z umową, miała być hipoteka ustanowiona na nieruchomości i budynkach kompleksu akademickiego w Toruniu. Przedstawiciel Fundacji złożył pisemne oświadczenie, że nieruchomość i budynki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej stanowią własność Fundacji. Postanowienie sądu o wpisaniu prawa własności do księgi wieczystej miało zostać dostarczone w terminie późniejszym …

 

21 października 2007 r. odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Lider partii, która zwyciężyła w wyborach, Donald Tusk otrzymał misję utworzenia nowego rządu. Rada Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska została zaprzysiężona 16 listopada 2007 r. Odchodzący minister, Jan Szyszko pełnił swoją funkcję do 15 listopada.

 

15 listopada 2007 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zawarł z Fundacją Lux Veritatis umowę o dofinansowaniu prac geologicznych w kwocie 27 356 460 zł. Postawienie środków pieniężnych do dyspozycji Fundacji zostało w umowie uzależnione od dostarczenia przez Lux Veritatis, w terminie do 31 stycznia 2008 r. postanowienia sądu, o wpisaniu prawa własności nieruchomości do księgi wieczystej.

 

Fundacja takiego dokumentu nie dostarczyła. W lutym 2008 r. okazało się, że Fundacja Lux Weritatis nie jest właścicielem budynków Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ani nieruchomości, na której zostały wzniesione. Wobec powyższego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wypowiedział umowę o dofinansowaniu projektu.

 

W listopadzie 2009 r. Fundacja Lux Veritatis złożyła w sądzie pozew o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy przez Fundusz. Proces sądowy toczy się do dziś dnia. Obecnie – przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Oprócz kwoty 27 356 460 zł, Fundacja domaga się zapłaty odsetek naliczanych od początku roku 2008.

 

Przedstawione fakty pokazują jednoznacznie, że roszczenie Fundacji Lux Veritatis wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest bezpodstawne. Nie ma żadnych szans na uznanie go na drodze sądowej …

 

Tymczasem po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25 października 2015 r., Minstrem Środowiska został znów Jan Szyszko. W grudniu 2015 r. minister Jan Szyszko zmienił skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nowym prezesem Zarządu został Kazimierz Kujda, ten sam, który w 2007 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Fundacji Lux Veritatis w kwocie 12 224 200 zł, a potem o podwyższeniu dofinansowania do 27 356 460 zł.

 

Dziś, 2 lutego 2016 r. biuro prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowało, że trwają rozmowy na temat pozasądowej ugody między stronami procesu. Zawarcie ugody będzie oznaczało wypłatę odszkodowania bez dalszego postępowania sądowego.

 

Cezary Tomczyk zwrócił uwagę, że oprócz odszkodowania z Funduszu Ochrony Środowiska, które przekroczy 27 mln zł, rząd już wcześniej deklarował przekazanie na rzecz instytucji założonych przez ojca Tadeusza Rydzyka kwoty 20 mln zł.

 

Cezary Tomczyk: – Mamy pierwszą ratę, w postaci poprawki budżetowej zapowiedzianej w Senacie,drugą ratę, w postaci ugody, o której mówimy teraz, czyli to już prawie 50 milionów złotych.

 

Tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski


Silk Road Poland