Firmy z Ukrainy z proekologiczną misją na Targach Kielce

Tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO towarzyszyć będzie oficjalne podpisanie przez przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorstw porozumienia o współpracy na rzecz utworzenia Polonijnego Klastra Ekologicznego.

 

 

Podczas 4 dniowej wizyty w Polsce (14-17 października) goście z Ukrainy będą uczestniczyć w wielu wydarzeniach gospodarczych m.in.:

 

 • konferencji „Ekoinnowacje w ochronie środowiska” organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Transferu Technologii,
 • Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO,
 • polsko – ukraińskim EkoForum pod hasłem „Polska – Ukraina: partnerstwo i inwestycje na rzecz ochrony środowiska”,
 • wizycie studyjnej w Kieleckim Parku Technologicznym,
 • wizycie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” SA
 • wizytach w polskich przedsiębiorstwach z branży recyklingu odpadów, które realizują inwestycje na Ukrainie

 

 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód.

 

Polonijny Klaster Ekologiczny ma być platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie. Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie.

 

Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.

 

Partnerzy Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód oraz instytucje, które biorą udział w organizacji wizyty:

 

 • Targi Kielce SA,
 • Winnicka Izba Przemysłowo – Handlowa,
 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA,
 • Kielecki Park Technologiczny,
 • Fundacja Odzyskaj Środowisko,
 • Urząd Miasta Kielce,
 • Winnicka Rada Miejska,
 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
 • Kancelaria Prawno – Projektowa LEX SUPERIOR w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach,
 • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim.

 

Program Międzynarodowego EkoForum

 

O projekcie

 

W 2015 roku zostanie podpisane oficjalne porozumienie na rzecz utworzenia POLONIJNEGO KLASTRA EKOLOGICZNEGO, który będzie platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie.

 

Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.

 

Zaproszenie do współpracy z zainteresowaniem przyjęły polskie firmy z branży recyklingu odpadów oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym tak doświadczeni partnerzy jak Targi Kielce S.A. oraz strefy ekonomiczne i centra obsługi inwestora.

 

Nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia czuwać będzie Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód, które podejmując się roli lidera projektu będzie „bramą” umożliwiającą środowiskom polonijnym na Ukrainie nawiązanie korzystnych relacji gospodarczych w Polsce.

 

Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie. Przewidziano dla tej grupy (min. 15 jednostek) wsparcie poprzez organizację w 2015 r.:

1) Cyklu szkoleń i doradztwa połączonych z warsztatami biznesowymi nt.:

– pozyskiwanie funduszy UE na krajowe i międzynarodowe inwestycje MŚP,

– zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów biznesowych,

– uwarunkowania prawne inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony środowiska,

– zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

– doradztwo prawne i rachunkowe dla firm zw. uwarunkowaniami realizacji inwestycji w Polsce;

2) Konferencji promujących Polskę podczas wizyt studyjnych na Ukrainie;

3) Międzynarodowego Forum Ekologicznego na Targach Kielce oraz misji gospodarczej w Polsce.

 

Autor: Krzysztof Kalita – koordynator projektu, tel. +48 796548507.

 Silk Road Poland