Faktoring – z nami wrzucisz wyższy bieg

Faktoring

Faktoring

Faktoring to idealne rozwiązanie w zakresie źródła finansowania bieżącej działalności dla firm. Dzięki szybkiemu wdrożeniu tej formy finansowania, firma poprawia swoją płynność poprzez natychmiastowy dostęp do gotówki zamrożonej w odroczonych terminach płatności.

Usługa ta stanowi coraz częstsze źródło zewnętrznego finansowania dla firm. Jako alternatywa do tradycyjnego kredytu, faktoring wygrywa przede wszystkim czasem reakcji, od momentu pierwszego kontaktu, do uruchomienia pierwszych zaliczek z tytułu scedowanych faktur, nie mija więcej niż dwa tygodnie. Kolejnym argumentem przemawiającym za faktoringiem jest mniej restrykcyjna polityka w zakresie zabezpieczeń, najczęściej ograniczająca się do weksla in blanco.

Kluczowa różnica to jednak możliwość pozyskania finansowania nie przez pryzmat własnej zdolności kredytowej, która może być ograniczona z uwagi na szereg czynników, tylko przez pryzmat struktury transakcji, która ma być przedmiotem finansowania. W faktoringu o faktycznej kwocie decyduje jakość kontrahentów, którzy mają być objęci finansowaniem. W efekcie firmy otrzymują poprzez faktoring dostęp do finansowania przepływów, faktycznie generowanych z daną grupą kontrahentów.

Wartość dodana z zastosowania faktoringu może być realizowana w kilku obszarach.

Dostęp do wygodnego źródła finansowania powiązanego z realizowanym faktycznie poziomem sprzedaży, przekłada się wprost na wzrost konkurencyjności. Dzięki faktoringowi firma zyskuje możliwości akceptacji narzucanych dzisiaj standardowo długich terminach płatności, co przekłada się na zdobycie nowych zleceń. Nasilenie konkurencji na rynku powoduje rywalizację nie tylko w obszarze cenowym, ale również w kwestii proponowanych klientom wydłużonych terminów płatności. Gotówka będąca do dyspozycji firmy dzięki faktoringowi pozwala zachować bezpieczeństwo w zakresie płynności, umożliwiając bieżące regulowanie swoich zobowiązań.

Warto również nawiązać do kwestii kosztów z uwagi na szereg mitów, którymi obrosła usługa faktoringu. Preferencyjne koszty faktoringu, które są kilkukrotnie niższe od proponowanych przez niektóre firmy skonta za przyspieszenie płatności, przyczyniają się do dużej popularności tej usługi, w szczególności w branżach, w których problem długich kredytów kupieckich jest codziennością. Rachunek ekonomiczny przemawia jednoznacznie za wdrożeniem faktoringu w konfrontacji ze standardowymi stawkami skont.

Firma IFIS Finance poza finansowaniem transakcji krajowych, daje również możliwość upłynnienia faktur w obrocie międzynarodowym. Faktoring eksportowy wspomaga sprzedaż na rynkach zagranicznych. Pozwala on na wyeliminowanie prawie wszystkich ograniczeń jakie w kontekście eksportu zazwyczaj są wymieniane spontanicznie przez polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim, przeprowadzana zostaje bezkosztowo profesjonalna weryfikacja zagranicznych kontrahentów, która pozwolą uniknąć strat poprzez wyeliminowanie potencjalnie ryzykownych partnerów. IFIS Finance w tej materii opiera się o własne bogate zaplecze, wynikające z faktu przynależności do BancaIFIS – włoskiej grupy bankowej, oraz analizę danych źródłowych dostępnych w lokalnych wywiadowniach gospodarczych. Dodatkowo, firma uzyskuje finansowanie w EUR bez kosztów przewalutowań, co przekłada się na optymalizację zarówno kosztową jak i w zakresie ryzyka wahań kursowych. Firma faktoringowa umożliwia również przejęcie procesu upominawczego wobec kontrahentów opóźniających się z płatnością lub nawet pełne przejęcie ryzyka niewypłacalności.

Podsumowując, faktoring w IFIS Finance jest szybkim i tanim finansowaniem faktur z długimi terminami płatności, jak również doskonałym sposobem na zabezpieczenie swoich należności. IFIS Finance oferuje swoje profesjonalne wsparcie i rozwiązania finansowe „szytę na miarę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *