Faktoring eksportowy

Faktoring

IFIS Finance

Rynek faktoringu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Według danych Polskiego Związku Faktorów rynek faktoringu w pierwszym półroczu 2018 r. osiągnął obroty w wysokości 109,5 mld zł., czyli o 27,5 % wyższe niż przed rokiem. Obroty wynikające z faktoringu eksportowego wzrosły do poziomu 18 mld zł.

Faktoring eksportowy jest rozwiązaniem odpowiednim dla przedsiębiorstw eksportujących za granicę i pragnących uzyskać natychmiastowe upłynnienie wierzytelności eksportowych i zabezpieczenie przed ryzykiem braku płatności ze strony odbiorców. Cedując wierzytelność na IFIS Finance, Klient uzyskuje niemal natychmiast środki „zamrożone” w wierzytelności wynikającej z faktury o odroczonym terminie zapłaty. IFIS Finance może przejąć również ryzyko niewypłacalności kontrahenta zagranicznego (faktoring bez regresu). IFIS Finance, jako firma związana z rynkiem włoskim, jest w stanie zaoferować korzystne warunki i częstokroć wyższe, niż inne podmioty działające na rynku polskim, limity finansowania i przejęcia ryzyka niewypłacalności dla transakcji eksportu do Włoch. Przy wyborze formy faktoringu eksportowego Klient może zdecydować się na faktoring wymagalnościowy, kiedy to środki uruchamiane są przeważnie w terminie płatności określonym na fakturze, natomiast kontrahent zagraniczny, potwierdzając wierzytelność, zawiera umowę z IFIS Finance odnośnie warunków uzyskania dodatkowego terminu zapłaty. Okres ten jest ustalany indywidualnie z kontrahentem. W takim przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta może być również przeniesione na IFIS Finance. Dzięki współpracy z rynkiem włoskim, jesteśmy w stanie zaoferować dla odbiorców włoskich korzystne warunki finansowania, a tym samym umożliwić polskim przedsiębiorcom wejście na rynek włoski z atrakcyjnymi dla włoskich odbiorców warunkami kredytu kupieckiego.

 

IFIS Finance

 

 

 

 

 

www.ifis.pl


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *