ENERGIA w programie Horyzont 2020

Logo-KPK

Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA w programie Horyzont 2020 (5 kwietnia). Środki rozdysponowywane wprost w Brukseli w ramach tego programu to jeszcze jedna propozycja dla tych, którzy chcą skorzystać z funduszy europejskich. Na dzień informacyjny poświęcony przedsięwzięciom związanym z energią, a to wciąż jeden z priorytetów w Brukseli, zaprasza nas Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Będzie się można dowiedzieć o najbliższych konkursach, a także, jak przygotować dobry wniosek.

więcej


Silk Road Poland