Egipcjanin w zarządzie Makaronów Polskich

Samer El Waziri

Samer El Waziri

Makarony Polskie SA poinformowały, że w związku z rezygnacją Tomasza Janowskiego z funkcji członka rady nadzorczej spółki, 3 listopada 2016 roku na członka rady nadzorczej Makaronów Polskich SA powołano Samera Abdelfatah Mohamed El Waziri.

Samer El Waziri ma 56 lat. Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych (CFO) firmy Raya Holding. Samer El Waziri pełnił kluczową rolę w zespole zarządzającym, który osiągając znaczące efekty finansowe budował pozycję spółki Raya, obecnie jednej z najmocniejszych firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku afrykańskim.

Do grudnia 2005 roku Samer El Waziri pełnił rolę Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu firmy GlaxoSmithKline.

Samer El Waziri ma 29-letnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami, w tym w interpretacji danych finansowych istotnych dla produkcji i marketingu, a także oceny i ogólnej koordynacji inwestycji korporacyjnych i planowania strategicznego. El Waziri ukończył Wydział Handlu na Uniwersytecie w Kairze, gdzie otrzymał tytuł Bachelor of Commerce. Jest również absolwentem Harvard Business School, gdzie uzyskał dyplom z zakresu zarządzania.

Samer El Waziri posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Samer El Waziri nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wejście Samera El Waziriego do zarządu Makaronów Polskich SA jest pokłosiem ogłoszonego w sierpniu przejęcia 19,39 proc. akcji spółki przez egipską firmę Raya Holding for Technology & Telecommunications.

źródło: portalspozywczy.pl
foto: Makarony Polskie


Silk Road Poland