Dziś obchodzimy Wielki Dzień Pszczół

Pszczoła
Pszczoła
Fot. Unsplash

Wielki Dzień Pszczół, który obchodzimy 8 sierpnia, przypomina nam o niezastąpionej roli, jaką pełnią owady zapylające w przyrodzie i naszym codziennym życiu oraz o konieczności ich ochrony.

Klub Gaja zakładając pasiekę edukacyjną we współpracy z ALDI, Miastem Bielsko-Biała i Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej zachęca w szczególności dzieci i młodzież do poznawania biologii i zwyczajów pszczoły miodnej ale także innych gatunków pszczół i owadów zapylających. Większość z nich jest mało znana, a to od nich zależy stan środowiska naturalnego oraz produkcja żywności.

Populacji owadów zapylających w Europie ulega pogorszeniu. W Polsce występuje ok. 470 gatunków pszczół. Najbardziej rozpoznawalnym gatunkiem jest pszczoła miodna, a także trzmiele, które tak jak pszczoły miodne żyją w rodzinach. Natomiast większość gatunków pszczół to dziko żyjące pszczoły samotnice, które nie zakładają rodzin i nie produkują miodu. Różnią się wielkością i wyglądem, należą do nich m.in. murarka, makatka, miesierka, lepiarka, porobnica czy pszczolinka. Do owadów zapylających zaliczamy także błonkówki m.in. osy, a także bzygi i inne muchówki, motyle oraz chrząszcze.

Zagrożenia dla owadów

Głównymi zagrożeniami dla owadów zapylających jest działalność człowieka, przede wszystkim niszczenie ich naturalnych siedlisk, stosowanie środków ochrony roślin i nawozów oraz zanieczyszczenie środowiska. Aby zatrzymać spadek różnorodności i liczebności zapylaczy, potrzeba podejmować działania w różnych obszarach – od szczebla rządowego, poprzez samorząd do lokalnych działań obywatelskich. Jednym z tych obszarów jest edukacja dotycząca roli i różnorodności zapylaczy, propagowanie dobrych praktyk pszczelarskich i ogrodniczych. Dlatego Klub Gaja we współpracy z ALDI, Miastem Bielsko-Biała i Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej założył pasiekę edukacyjną w Tajemniczym Ogrodzie, by mówić o tym, że pszczoły to nie tylko miód ale przede wszystkim różnorodność biologiczna i podtrzymywanie życia na ziemi.

„Powinniśmy wspomagać przyrodę, od której zależne są zapylacze. Każde konkretne działanie polegające na posadzeniu odpowiednich roślin i odtwarzaniu dzikich zakątków, także w miastach, ma ogromne znaczenie dla ratowania populacji pszczół. W naszych ubogich parkach czy ogrodach brakuje różnorodności, tak niezbędnej w skomplikowanej siatce zależności. Dlatego edukacja i bezpośrednie działanie na rzecz przyrody, mogą zatrzymać niepokojący trend zaniku tych pożytecznych zwierząt” – mówi Jacek Bożek, szef Klubu Gaja.

Warsztaty pszczelarskie i ogrodnicze

Warsztatom pszczelarskim Klubu Gaja towarzyszą warsztaty ogrodnicze, by zwrócić uwagę na konieczność zapewniania owadom zapylającym bazy pokarmowej poprzez sadzenie przyjaznych dla owadów drzew, krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych. Należy pamiętać, by nie wybierać do nasadzeń gatunków inwazyjnych. Sadząc w swoich ogrodach rodzime i miododajne gatunki roślin możemy pomóc chronić owady zapylające, a także wspierać różnorodność biologiczną.

Patryk Słotwiński, opiekun pasieki i edukator Klubu Gaja, komentuje –„W imieniu ludzi życzymy pszczołom oraz wszystkim zapylaczom – wszystkiego najlepszego. Pamiętajmy przez cały okrągły rok, że dzięki temu, że żyjemy razem na tej Ziemi, możemy wszyscy czerpać z jej dobrodziejstw. Jesteśmy połączeni z pszczołami nawet jeśli nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Pszczoły zabiorą dla siebie z kwiatów dyni życiodajny pyłek, a dzięki temu zapylona przez owady roślina wyda okrągły, pomarańczowy plon. My ugotujemy z tego pyszną jesienną zupę, która da nam energię do życia”.

Przyłączmy się do tych życzeń konkretnymi działaniami na rzecz wszystkich pszczół i innych zapylaczy, bez których nasze życie będzie uboższe i wspomagajmy je tak jak one nas wspomagają.

Źródło: Klub Gaja

BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.