Dzień bez konfliktu w biznesie

Ministerstwo Gospodarki organizuje cykl imprez promocyjno-edukacyjnych dotyczących mediacji.
„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zaplanowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Celem wydarzeń jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców oraz wzrost ich świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora. A także ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów w biznesie.
Wydarzenia z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” odbędą się 22, 28 i 29 października w Warszawie i będą to:
22.10.2015 „Lunch z mediacją” – spotkanie dla przedsiębiorców, 12:00-14:00
Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ul. Widok 8, Warszawa
28.10.2015 „Dzień bez konfliktu w biznesie” – konferencja prasowa, 9:00-11:30
Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8
29.10.2015 „Dzień bez konfliktu w biznesie” – seminarium, warsztaty i dyskusja z polskimi i zagranicznymi prelegentami, 9:00-15:30
Centrum Zielna, Zielna 37, Warszawa
Udział w wydarzeniach z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać pod adresem: rsvp@agencja-infinity.pl, tel. kom.+ 781 453 985, 793 410 008
Podczas „Dni bez konfliktu w biznesie” uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz korzyści wynikające ze stosowania mediacji, dowiedzą się o najważniejszych ułatwieniach, jakie niesie nowa Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016. Będą mieli także okazję do szerszego zapoznania się z informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu. Dzięki zaproszonym ekspertom – doświadczonym praktykom mediacji, poznają polskie i międzynarodowe standardy związane z rozwiązywaniem konfliktów poza sądem.
„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Silk Road Poland