Działania na rzecz lepszego prawa zdominowały rok 2019 w IGHP

Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Proces o niedopuszczenie do wprowadzenia wysokich opłat za prawa autorskie i pokrewne, działania w kierunku wyłączenia hoteli z listy podmiotów objętych podatkiem minimalnym od najmu powierzchni, a także nowe, autorskie cykle szkoleń dla hotelarzy, spotkania regionalne, kampania „Hotel bez plastiku” i kilkadziesiąt wydarzeń branżowych z silną reprezentacją Izby – pod tymi hasłami hotelarzom z IGHP upłynął 2019 rok. Jednak najwięcej zaangażowania Izby w minionych miesiącach pochłonęły prace nad legislacją, w szczególności nad postulatami zmian do ustawy o usługach hotelarskich.

W mijającym roku zarząd IGHP prowadził intensywne działania, szczególnie w obszarze zmian w prawie. Kluczową kwestią dla Izby jest zaktualizowanie przepisów dotyczących działalności hotelarskiej, by odpowiadały one aktualnej sytuacji na rynku.

Dlaczego hotelarze chcą nowej ustawy?

– Polskie przepisy o działalności hoteli liczą sobie już ponad dwie dekady. W tym czasie zmieniło się bardzo wiele. Gospodarka jest w zupełnie innym miejscu, nowe technologie wkroczyły do hoteli i w zasadzie dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez nich. Branża potrzebuje odpowiednich do tych zmian regulacji. Rynek, na którym pojawili się nowi gracze, wymaga sprawiedliwych i konkurencyjnych zasad. Najwyższy czas, by dostosować przepisy do rzeczywistości – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych pochodzi z 1997 roku. IGHP postulowała wprowadzenie do niej zmian już kilka lat temu. Bazując na tych doświadczeniach, w 2019 roku Izba przygotowała konkretne propozycje nowych regulacji, które przekazała w październiku do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wśród pożądanych przez hotelarzy zmian w ustawie jest m.in. wprowadzenie obowiązku ewidencji w gminie każdego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie oraz konieczność uwidocznienia numeru ewidencyjnego obiektu w każdej ofercie. Ważną propozycją uregulowań jest także przygotowanie do wprowadzenia w Polsce europejskiego systemu klasyfikacji hoteli (HotelStars Union) oraz zakaz stosowania przez OTA w umowach z hotelami tzw. wąskich klauzul, ponieważ odbierają one hotelom możliwość swobodnego ustalania cen usług.

Izba postuluje również zmianę definicji „usług hotelarskich”, a także większą ochronę samej nazwy „hotel”, która w obliczu nowych rodzajów obiektów na rynku tj. apartamenty, aparthotele, condohotele czy resorty, wydaje się niewystarczająca. Niezbędne jest także zobowiązanie wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność hotelarską do uzyskania licencji lub poddania się kategoryzacji, a w składzie zespołu oceniającego powinien znaleźć się przedstawiciel hotelarskiego samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnopolskim.

Ponadto, w listopadzie IGHP zaprezentowała liczne uwagi branży do treści zawartych w „Białej księdze regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”. Poza uwagami dotyczącymi ściśle działalności hotelarskiej znalazły się tam m.in. sugestie Izby dotyczące warunków wprowadzenia opłaty turystycznej czy wątpliwości dotyczące rozważanej zależności hierarchicznej między POT i organizacjami regionalnymi i lokalnymi.

Prawa autorskie i pokrewne – konsekwentne NIE dla wysokich opłat

IGHP od 2011 roku dąży do odmowy zatwierdzenia tabeli opłat za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych w obiektach hotelowych. W maju Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał nieprawomocne postanowienie, w którym tylko częściowo zatwierdził tabelę stawek wynagrodzeń z 2013 roku. To rozstrzygnięcie nie jest satysfakcjonujące dla hotelarzy, dlatego IGHP po wnikliwej analizie, w sierpniu złożyła odwołanie. W końcowej fazie przygotowania jest też ebook dla hotelarzy zawierający przystępne kompendium wiedzy nt. praw autorskich i pokrewnych w hotelach.

W obronie hotelarzy przed podatkiem minimalnym

Wspólnie z Konfederacją Lewiatan IGHP stanęła w obronie hotelarzy, zwracając się we wrześniu do Ministerstwa Finansów o zmianę stanowiska i uchylenie niekorzystnej interpretacji podatkowej, z której wynikało, że podatkiem minimalnym od najmu powierzchni mają zostać obciążeni hotelarze. W swojej argumentacji zarówno IGHP, jak i Lewiatan podkreślają, że nie można gościa hotelowego stawiać na równi z najemcą – usługa noclegowa to nie dzierżawa powierzchni, a opłata za nocleg to nie czynsz.

Nieustanna wymiana doświadczeń i wiedzy

Oprócz działań na rzecz lepszego prawa dla IGHP wciąż kluczowe pozostaje doskonalenie kompetencji pracowników hoteli i wymiana doświadczeń. W ramach rozwoju obszaru szkoleń dla hotelarzy w 2019 roku zostały zrealizowane cztery nowe tematy dotyczące bezpieczeństwa w hotelu, housekeepingu, obsługi kelnerskiej czy zarządzania zespołem w hotelu. W sumie certyfikaty IGHP potwierdzające nowe umiejętności otrzymało w tym roku blisko 900 osób uczestniczących w szkoleniach z 10 tematów.

Zaangażowanie Izby w edukację i chęć dzielenia się doświadczeniami zaowocowała w lipcu startem autorskiej kampanii edukacyjnej „Hotel bez plastiku”. E-poradnik zawierający 30 wskazówek, jak ograniczyć plastik w hotelu, zyskał przychylność i uznanie branży, a temat ekologii w hotelach został wielokrotnie poruszony w większości mediów branżowych i ogólnopolskich.

– Rok 2020, podobnie jak minione miesiące, zapowiada się dla Izby bardzo pracowicie. Nasze działania będą się koncentrowały na realizacji najważniejszych postulatów IGHP. W szczególności skupimy się na uregulowaniu krótkotrwałego najmu, wprowadzeniu zakazu wąskich klauzul OTA, a także zasad klasyfikacji obiektów hotelowych w oparciu o HSU – zapowiedział Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

Aktualnie członkami IGHP jest blisko 450 hoteli (prawie 43 tys. pokoi hotelowych) oraz 36 dostawców usług i produktów dla hoteli. Tylko w 2019 roku do Izby dołączyło ok. 80 hoteli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *