Dużo niższe wpływy z podatku PIT do budżetu. MF podało nowe dane

Pieniądze - polski złoty
Pieniądze - polski złoty
Fot. Unsplash

Resort finansów poinformował, że dochody budżetowe wzrosły po trzech miesiącach 2023 r. w porównaniu do ubiegłego roku, ale wzrósł deficyt i zmalały wpływy z podatków. 

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło 20,6 proc. w przypadku dochodów (sięgnęły 124,7 mld zł), 20,3 proc. w zakresie wydatków (136,7 mld zł) i 17,7 proc. w deficycie (12 mld zł) – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak podaje MF, deficyt budżetu państwa po pierwszym kwartale 2023 roku jest zbliżony do zakładanej prognozy realizacji budżetu. „W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 r. i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Ponadto, jak podało MF, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2023 r. były wyższe o 4,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa w tym czasie były niższe niż rok temu o około 1,8 mld zł.

Jednak dochody podatkowe zmniejszyły się rok do roku o ok. 1,8 mld zł. Resort finansów podaje, że w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 0,8 proc. (o około 0,5 mld zł), dochody z podatku PIT były niższe o 29,3 proc. (o 4,7 mld zł), z podatku CIT były wyższe o 8,6 proc. (około 1,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 4,7 proc. (o 0,9 mld zł), zaś dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc. (około 0,1 mld zł).

Ministerstwo dodaje, że w okresie styczeń – marzec 2023 r. dochody niepodatkowe wyniosły ok. 15,3 mld zł i było wyższe o ok. 6,3 mld zł (70,4 proc.) w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *