DSBJ Group S.A.

DSBJ Group

DSBJ GroupDSBJ Group S.A. (DSBJ) skupia się w swojej działalności na prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradzaniu Klientom w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, finansowania udziałowego i dłużnego (corporate finance), budowania strategii rozwoju i finansowania z funduszy unijnych. Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryce.

Początki działalności DSBJ w obecnym kształcie sięgają kwietnia 2009 roku. Zdobyte przez lata doświadczenie koncentruje się m.in. w następujących obszarach: rozwoju sieci handlowych i usługowych, przemysłu spożywczego, produkcji przemysłowej, nowoczesnych technologii, ochrony środowiska, usług dla przemysłu.

Działalność DSBJ określamy, jako „butik doradczy”, co ma obrazować nasze podejście do współpracy z Klientem – hołdujące zasadzie elastyczności, kompletności i wyłączności. DSBJ ściśle współptacuje z renomowanymi kancelariami prawnymi – Vester w Katowicach oraz Mikulski & Partnerzy w Warszawie, a także z czołowymi krajowymi biegłymi rewidentami, m.in. ProAudyt w Poznaniu.

Na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 7 lipca 2011 roku DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO NewConnect i na rynku obligacji ASO Catalyst. W lutym 2015 roku DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W listopadzie z kolei uzyskała status Rejestrowanego Dostawcy dla UN/UNIDO. We wrześniu 2016 r. została uruchomiona działalność nowej Spółki w grupie – DSBJ Africa Ltd. z Oddziałem w stolicy Ugandy – Kampali. Dzięki temu oferta DSBJ została poszerzona o kompleksową obsługę spółek na rynkach EMEA.

DSBJ Group S.A.
ul. Zwoleńska 81 lok. 14
04-761 Warszawa
tel. +48 785 205 250
www.dsbj.eu