Debata PAP: Nowe przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów

„Publikowanie ostrzeżeń przed podejrzanymi praktykami na rynku finansowym oraz decyzje tymczasowe są dobrymi rozwiązaniami, pod warunkiem, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie je wykorzystywał ostrożnie i zawsze w interesie publicznym” – uważa Piotr Milczarek z kancelarii Norton Rose Fulbright. O przepisach antymonopolowych, które wejdą w życie w kwietniu 2016 roku, dyskutowali uczestnicy debaty w Centrum Prasowym PAP.

 

 

źródło: Centrum Prasowe PAP