Czy można zabrać premię pracownikowi, który się nie zaszczepił?

Szczepionka
Szczepionka
Fot. Pexels

Czwarta fala pandemii tuż przed nami, pracodawcy szukają więc sposobów na zachęcenie pracowników do szczepień przeciwko COVID-19. Niektórzy chcą zabierać premie osobom nie zamierzającym się szczepić. Cytowani przez serwis Prawo.pl eksperci ostrzegają jednak przed takim rozwiązaniem. Mówią o dyskryminacji i sugerują sięgnięcie po nagrody.

Zgodnie z zapowiedzią ministra Michała Dworczyka, szefa KPRM, rząd pracuje nad certyfikatem dla firm korzystających z Narodowego Programu Szczepień. Podmioty, które otrzymają taki rządowy certyfikat „bezpieczeństwa”, mają być uprzywilejowane.

Pracodawcy nie chcą jednak czekać bezczynnie i sami szukają sposobów na zachęcenie pracowników do szczepienia się przeciwko COVID-19. Determinacja po ich stronie jest tak duża, że niektórzy – jak wynika z sygnałów docierających do redakcji Prawo.pl – są nawet gotowi zabierać premie niezaszczepionym pracownikom.

Czy to, że o premiach decyduje pracodawca w ustalanym przez siebie regulaminie oznacza, że wolno mu zabrać premię pracownikowi, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

– Nie, premia ma charakter wynagrodzeniowy, czyli jest pochodną oceny zaangażowania pracownika w realizację obowiązków pracowniczych – mówi Paweł Korus, radca prawny, partner w kancelarii Sobczyk & Współpracownicy, były wieloletni sędzia sądu pracy. I wskazuje na przepis kodeksu pracy, zgodnie z którym, pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.

Jak podkreśla mec. Korus, pracodawca nie może od kwestii zaszczepienia uzależniać świadczeń, u których podstaw leży ocena realizacji obowiązków pracowniczych. Nie ma natomiast przeszkód, by pracodawca wprowadził jednorazowe świadczenie (bonus) dla pracowników zaszczepionych w ramach promowania postaw „prospołecznych”.

Nagroda za zaszczepienie? Czemu nie. Dr Liwiusz Laska, adwokat, b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, pełnomocnik Związku Metalowców i Hutników chętnie przyznałbym nagrody za zaszczepienie. Nagrody są bowiem uznaniowe, a pracodawca może je przyznawać za dołożenie się pracowników do bezpieczeństwa w pracy.

źródło: PAP MediaRoom


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *