Czy Europa Socjalna może być konkurencyjna?

Zapraszamy do udziału w debacie WEI pt. “Europejski filar praw socjalnych. Czy Europa Socjalna może być Konkurencyjna?”.

Debata odbędzie się 11 lutego br. (wtorek) o godz. 18:00 w Świetlicy Wolności, Nowy Świat 6/12, Warszawa.

Europejski Filar Praw Socjalnych stanowi zespół miękkich deklaracji i rekomendacji odnoszących się do trzech kategorii: równych szans i dostępu do zatrudnienia, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej i integracji społecznej.

Zasady zawarte w Filarze mają charakter ogólny, zaś pierwotnie miały być przeznaczone wyłącznie dla państw strefy Euro.

W ostatnich miesiącach obserwujemy jednak coraz więcej inicjatyw ukierunkowanych na realizację tych zasad za pomocą powszechnie obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Elementem realizacji Filaru była rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych, w tej chwili zaś Komisja Europejska konsultuje koncepcję wspólnych dla UE zasad ustalania “uczciwego” wynagrodzenia minimalnego w każdym z państw członkowskich.

Nie ulega wątpliwości, że harmonizowanie standardów polityki społecznej i warunków zatrudnienia w ramach Unii uderza w konkurencyjność państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas debaty poruszymy następujące zagadnienia:

  • W jaki sposób wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wpłynie na polską gospodarkę i jej konkurencyjność?
  • Czy w dalszym ciągu Polska utrzyma swoje tempo wzrostu gospodarczego i będzie w stanie doganiać bogatsze państwa Zachodu?
  • Jakie będą konsekwencje dla polskiego eksportu, jak to wpłynie na sytuację polskich przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP?
  • Czy założenie projektu przyczynią się do zlikwidowania nierówności społecznych i poprawią los najsłabiej sytuowanych Europejczyków?
  • Najwięksi wygrani i przegrani nowego porządku prawnego.

W debacie udział wezmą:

  • Tomasz Wróblewski – Prezes Warsaw Enterprise Institute
  • Jakub Sawulski – Kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  • Ignacy Morawski – Założyciel i szef platformy SpotData, dyrektor działu raportów i analiz
  • Jarema Piekutowski – Główny ekspert do spraw społecznych Nowej Konfederacji

Wstęp wolny!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *