Coraz bliżej realizacji całej trasy Via Baltica

Droga, samochody

Droga, samochody– W ubiegłym tygodniu minister Andrzej Adamczyk miał przyjemność poinformowania mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej o podpisaniu umowy na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Dzisiaj mi przypada zaszczyt przekazania informacji, że GDDKiA podpisała umowę na realizację kolejnego odcinka S61 od Śniadowa aż do obwodnicy Łomży. Dzięki tej drodze znikną utrudnienia związane z dużym natężeniem ruchu na trasie Warszawa – Łomża i dalej w kierunku granicy z Litwą – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

9 lutego 2018 r. podlaski oddział GDDKiA podpisał umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S61 Śniadowo – Łomża, który powstanie w ramach międzynarodowej trasy Via Baltica, łączącej Polskę z krajami bałtyckimi.

Odcinek zrealizuje firma POLAQUA Sp. z o.o. za 380 mln zł. W ramach zadania powstanie 17-km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe. Inwestycja obejmuje m.in. budowę węzła Śniadowo, 14 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt) oraz 2 miejsca obsługi podróżnych.

Na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” przewidziano 31 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych 15 grudnia – 15 marca). Oddanie do ruchu odcinka Śniadowo – Łomża jest planowane na koniec 2020 roku.

Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Łomżą droga ekspresowa S61 zostanie poprowadzona po nowym śladzie, równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Zgodnie z założeniami, droga ekspresowa S61 ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne oraz pas rozdziału. Nowa droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego. W ramach inwestycji przewidziano pozostawienie rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu po wewnętrznej stronie jezdni.

Via Baltica w budowie

W październiku 2017 r. zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 w. Kolno – Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn o długości 34,4 km, których oddanie do ruchu jest planowane w III kwartale 2020 r. 21 grudnia 2017 r. zawarta została umowa na część obwodnicy Łomży (Łomża Południe – Łomża Zachód, planowany termin ukończenia to IV kwartał 2020 r.). Umowa na pierwszy fragment trasy łączącej Ostrów Mazowiecką z Łomżą (w. Podborze – w. Śniadowo) została zawarta 30 stycznia 2018 r. Podpisanie umowy z wykonawcą odcinka Łomża Zachód – Kolno jest planowane w I kwartale 2018 r. Ponadto w ramach budowy Via Baltica powstaje obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany jest na I kw. 2020 r.; obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r. oraz odcinek obwodnica Suwałk – Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

Na realizację S61 od Szczuczyna do granicy państwa Polska otrzymała dofinansowanie z unijnego funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF). Komisja Europejska przyznała na dofinansowanie tej ważnej trasy ok. 414 mln euro.

Via Baltica jako element międzynarodowego szlaku

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

źródło: MI / PAP


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *