Hola, Barcelona! Dwie izby, jeden cel

Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw została członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej. Serdecznie witamy! Izba jest stowarzyszeniem biznesowym o charakterze non-profit działającym według autonomicznego prawa katalońskiego. Została utworzona przez grupę katalońskich i polskich przedsiębiorców, którzy […]