Apel ekonomistów do RPP: Zdusić inflację, chronić wartość złotego

Mężczyzna stojący przed wykresem ekonomicznym
Mężczyzna stojący przed wykresem ekonomicznym
Fot. Unsplash

Troje byłych prezesów Narodowego Banku Polskiego oraz trzynastu byłych członków Rady Polityki Pieniężnej skierowało apel o jak najszybsze podjęcie działań tłumiących inflację.

Inflacja w Polsce zbliża się do rekordowego od dwudziestu lat poziomu 6 proc. NBP prognozuje, że bez interwencji RPP inflacja nie spadnie do oczekiwanego poziomu do końca 2023 r.

Dlatego byli prezesi NBP i byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej wystosowali list do swoich następców, w którym zaapelowano o jak najszybszą reakcję. Przypomniano, że po doświadczeniach hiperinflacji z początku lat 90. w konstytucji z 1997 r. nałożono na Narodowy Bank Polski obowiązek dbania o wartość pieniądza, a w ustawie o NBP znalazł się zapis o utrzymaniu stabilnego poziomu cen jako jednym z podstawowych celów banku centralnego.

Autorzy apelu piszą:

Do niedawna NBP wywiązywał się z tego zadania. Rada Polityki Pieniężnej I kadencji obniżyła inflację do poziomu utożsamianego ze stabilnym poziomem cen, a rady II i III kadencji utrwaliły ją na takim poziomie. Jednocześnie ani razu nie dopuściły do spadku PKB, mimo że w polską gospodarkę uderzały kolejne poważne wstrząsy: kryzys azjatycki, kryzys rosyjski, pęknięcie bańki internetowej, globalny kryzys finansowy oraz kryzys zadłużeniowy w peryferyjnych krajach strefy euro.

Kiedy RPP IV kadencji rozpoczynała pracę w 2016 r., poziom cen nieznacznie się obniżał (o nieco ponad 1 proc. w skali roku), a wahania w ramach cyklu koniunktury były rekordowo niskie i się zmniejszały. Realne oprocentowanie depozytów było umiarkowanie dodatnie (wynosiło prawie 3 proc.). Po prawie sześciu latach kadencji tej rady sytuacja zmieniła się dramatycznie. Inflacja we wrześniu zbliżyła się do 6 proc. i była najwyższa od ponad 20 lat. Realne oprocentowanie depozytów wynosi mniej niż minus 5 proc. i nigdy nie było równie głęboko ujemne.

Ta niekorzystna zmiana nie nastąpiła z dnia na dzień. Inflacja od ponad dwóch lat przekracza cel inflacyjny z krótkimi jednomiesięcznymi przerwami. Zmienność koniunktury rośnie od czterech lat. Realne oprocentowanie depozytów jest niemal nieprzerwanie ujemne od prawie pięciu lat (od stycznia 2017 r. było ono dodatnie tylko w jednym miesiącu – w styczniu 2019 r.).

Pod apelem podpisała się trójka byłych prezesów NBP: Leszek Balcerowicz, Marek Belka i Hanna Gronkiewicz-Waltz, oraz trzynastu byłych członków Rady Polityki Pieniężnej: Andrzej Bratkowski, Marek Dąbrowski, Jan Czekaj, Dariusz Filar, Bogusław Grabowski, Jerzy Hausner, Marian Noga, Jerzy Pruski, Dariusz Rosati, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Andrzej Wojtyna, Anna Zielińska-Głębocka.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.