Aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie psychiczne

Każda minuta wysiłku fizycznego ma wpływ na nasze zdrowie, także na zdrowie psychiczne. Już pojedyncze ćwiczenia poprawiają podstawowe parametry zdrowotne, a systematyczny wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia i pomaga w zahamowaniu takich chorób jak depresja, która jest obecnie coraz większym problemem zdrowotnym na świecie. Najnowsze badania potwierdzają pozytywny wpływ aktywności fizycznej nie tylko na prewencję chorób psychicznych, ale także zalecają włączenie programów zdrowotnych w proces ich leczenia.

  • Najnowsze badania dotyczące związku aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego, potwierdzają rolę aktywności fizycznej w prewencji i leczeniu depresji, schizofrenii i innych chorób psychicznych,
  • Większość pacjentów z diagnozą depresji czy schizofrenii nie spełnia wytycznych WHO dotyczących aktywności fizycznej,
  • Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia depresji rekomendują włączenie programów aktywności fizycznej jako formy leczenia łagodniejszych form tej choroby,
  • Zbyt wysoki lub zbyt niski jej poziom aktywności fizycznej może być z jednej strony objawem zaburzenia psychicznego i czynnikiem podtrzymującym zaburzenie psychiczne, z drugiej może być także czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób somatycznych u osób chorujących psychicznie.

Choroby psychiczne a siedzący tryb życia. W lipcu b.r. roku czasopismo The Lancet Psychiatry opublikowało artykuł będący podsumowaniem wyników najnowszych badań na temat związków aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego. W artykule wskazano brak lub niewystarczającą ilość aktywności fizycznej jako jeden z głównych czynników leżących u podstaw chorób somatycznych u osób chorujących psychicznie.

W publikacji podano również najnowsze zalecania stosowania aktywności fizycznej i jej wpływu na prewencje chorób psychicznych. Opublikowane w artykule badania potwierdziły, iż większość pacjentów z diagnozą depresji (do 70% chorych) czy schizofrenii nie spełnia wytycznych dotyczących aktywności fizycznej. Niższy niż zalecany poziom aktywności fizycznej widoczny jest również w zaburzeniach lękowych (m.in. lęk napadowy, fobia społeczna, agorafobia, stres postraumatyczny). Wyjątkiem są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, gdzie pacjenci wykazują adekwatny poziom aktywności fizycznej bądź nie różnią się od osób z populacji ogólnej. Jednak w zaburzeniu tym, podobnie jak w depresji, odnotowano większą liczbę godzin siedzących (do 11 godzin dziennie).

Nowe zalecenia leczenia depresji. Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE) opublikował w 2018 roku propozycję nowych zaleceń leczenia depresji. Nowością jest pojawienie się programów aktywności fizycznej jako formy leczenia łagodniejszej formy depresji. Instytut zaleca, aby takie programy były stosowane w połączeniu z krótkoterminową terapią poznawczo-behawioralną. Zalecany program aktywności fizycznej, prowadzony przez wykwalifikowaną osobę, to 45-minutowe treningi grupowe (do 8 osób) które odbywają się dwa razy w tygodniu przez pierwszych 4-6 tygodni, a przez kolejne 6 tygodni pacjent uczestniczy w jednym treningu tygodniowo i zachęcany jest do samodzielnego planowania aktywności fizycznej. Wyjściowo, pacjent zachęcany jest do osiągnięcia i utrzymywania zalecanych przez WHO 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia.

Zmiana poziomu aktywności fizycznej najczęściej wchodzi w skład tzw. zmiany stylu życia, a więc wiąże się również ze zmianą innych zachowań zdrowotnych, np. diety, zachowań siedzących, spożycia alkoholu itd. W związku z tym w leczeniu chorób psychicznych zalecana jest pomoc multidyscyplinarna, w ramach której psychoterapeuta współpracuje z trenerami, dietetykami i lekarzami specjalistami (w zależności od stanu zdrowia pacjenta).

Dlatego też leczenie pacjenta z depresją rozpoczęte u lekarza psychiatry lub psychoterapeuty poprzez włączenie farmakoterapii i psychoterapii, powinno być poszerzane o wprowadzanie metod zmiany zachowań zdrowotnych, w tym aktywności fizycznej. Jedną z praktyk stosowanych podczas psychoterapii poznawczo-behawioralnej są metody aktywizacji behawioralnej, które mają na celu przywrócenie aktywności (np. społecznych i zawodowych) i przyjemności do życia pacjenta przy jednoczesnym wzmacnianiu motywacji do nich. Jedną z tych aktywności może być aktywność fizyczna.

Poziom aktywności fizycznej a choroby psychiczne. Rola aktywności fizycznej w zaburzeniach psychicznych jest tematem wielowątkowym, gdyż zbyt wysoki lub zbyt niski jej poziom może być z jednej strony objawem zaburzenia psychicznego i czynnikiem podtrzymującym zaburzenie psychiczne, z drugiej może być także czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób somatycznych u osób chorujących psychicznie.

Zbyt niski poziom aktywności fizycznej występuje najczęściej jako objaw depresji i jest związany ze spowolnieniem psychoruchowym, brakiem energii i anhedonii. Osoby z depresją, które przed wystąpieniem choroby uprawiały regularnie aktywność fizyczną, nie są w stanie czerpać z niej takiej przyjemności jak przed wystąpieniem choroby. W konsekwencji coraz bardziej jej unikają, a często w ogóle z niej rezygnują.

Unikanie aktywności fizycznej może być również objawem zaburzeń lękowych, np. lęku napadowego, w którym sygnały z ciała są błędnie odczytywane. Przykładem może być sytuacja, kiedy pacjent w trakcie aktywności fizycznej może błędnie odczytać szybsze tętno lub zadyszkę jako pierwsze objawy poważnej choroby somatycznej, co może z kolei przełożyć się na unikanie jakiegokolwiek intensywniejszego ruchu.

Z kolei w trakcie hipomanii i manii możemy mieć do czynienia z odwrotną sytuacją. W tym czasie bowiem pacjent ma zwiększony napęd psychoruchowy, czego wynikiem może być zwiększony poziom aktywności fizycznej. Taka sytuacja występuje również w zaburzeniach odżywiania i dysmorfofobii (szczególnie dysmorfii mięśniowej, popularnie zwanej bigoreksją) jako sposób kontroli wagi lub masy mięśniowej.

***
Od 18 do 20 października w Warszawie odbędzie się 2. Kongres Exercise is Medicine podczas którego eksperci z całego świata podzielą się najnowszą wiedzą na temat roli aktywności fizycznej w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Jednym z wiodących tematów będzie wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne, a także psychologiczne aspekty motywacji do treningu.

W ramach sesji Jak motywować do aktywności fizycznej? zaplanowane zostały 3 wykłady: Jak motywować do aktywności fizycznej i jej wpływ na funkcjonowanie psychiczne – pamięć, emocje prof. psychologii Aleksandra Łuszczyńska, CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health, Wroclaw Faculty of Psychology, SWPS University of Social Sciences and Humanities; Aktywność fizyczna a zdrowie psychiczne – depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia dr psychologii Karolina Zarychta- Zajączkowska, Department of Clinical and Health Psychology, Wroclaw Faculty of Psychology, SWPS University of Social Sciences and Humanities; Jak utrzymywać aktywność fizyczna na dłuższy czas – dr psychologii Dominika Kwaśnicka, Health Psychology and Behavioural Medicine, Newcastle University.

Intencją organizatorów wydarzenia jest przybliżanie wiedzy na temat wpływu ruchu na przebieg chorób przewlekłych, a także jego profilaktycznej roli w utrzymaniu zdrowia. Organizatorem Kongresu jest Exercise is Medicine Polska i Fundacja Zaskoczeni Wiekiem.

2. KONGRES EXERCISE IS MEDICINE W WARSZAWIE
18-20 PAŹDZIERNIKA |WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ZAPISY: https://evenea.pl/imprezy/konferencje/warszawa/2-kongres-exercise-is-medicine-poland-228691/?source=directory

PROGRAM: http://eimpoland.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *