6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

W dniach 19-20 listopada 2015 roku Instytut Lotnictwa w Warszawie organizuje największe w Europie spotkanie osób zajmujących się marketingiem nauki. Forum ma na celu stworzenie możliwości wymiany poglądów, doświadczeń i idei oraz prezentację wyników badań dotyczących różnych obszarów marketingu instytucji naukowych i badawczych.

 

 

 

Wydarzenie skierowane jest do kadry naukowej szkół wyższych, katedr i wydziałów marketingu, a także pracowników działów marketingu oraz kadry zarządzającej wszystkich organizacji badawczych i naukowych.

 

W czasie dwudniowego Forum zaprezentowane referaty zostaną podzielone na sesje tematyczne. Referat wprowadzający wygłosi prof. William Bradley „Brad” Zehner II (St. Edward’s University, University of Texas, Austin, Texas, USA). Dodatkowo w czasie Forum odbędzie się sesja plakatowa oraz warsztaty tematyczne (kreowanie wizerunku naukowca, storytelling w marketingu nauki, Internet w komunikacji naukowej, komercjalizacja wyników badań).

 

Prelegenci to eksperci i praktycy z zakresu marketingu z polskich i zagranicznych uczelni. W czasie tegorocznego Forum będziemy gościć prelegentów z Polski, Słowenii, Chorwacji, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Niemiec, Grecji oraz Południowej Afryki.

 

Organizowane Forum stwarza nie tylko okazję do wymiany poglądów i bezpośredniego spotkania z wiodącymi naukowcami z kraju i zagranicy, ale przede wszystkim stwarza możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi i tym samym podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych.

 

Nowe narzędzia, nowe potrzeby wymagają nieustannej analizy i ewaluacji strategii oraz programów marketingowych. Organizowane Forum stwarza znakomitą okazję do wymiany doświadczeń oraz do podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych.

 

Można także nadsyłać artykuły tematycznie związane z organizowanym Forum. Po pozytywnej recenzji zostaną one opublikowane w czasopiśmie „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Udział w Forum jest płatny. Językami forum są polski i angielski. Prezentowane referaty będą tłumaczone symultanicznie. Dodatkowe informacje i zasady udziału dostępne na stronie: www.ilot.edu.pl/minib.

 

KONTAKT:

Aneta Olejniczak

Biuro Konferencji Instytutu Lotnictwa

e-mail: aneta.olejniczak@ilot.edu.pl

tel. (22) 846 00 11 wew. 551

 Silk Road Poland