50 000 złotych dla studentów, którzy piszą o Polsce

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski w ramach Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

 

 

Trwa IX edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przy udziale m.in. PAIiIZ, POT, PARP, IAM oraz ARR. Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

 

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB,
  • Streszczenie pracy,
  • Notkę biograficzną autora,
  • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych,
  • Kopię promotorskiej recenzji pracy.

 

 

Termin zgłoszeń upływa 16.10.2015 r.

 

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).

 

Organizatorzy: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, PAIiIZ, POT, PARP

 

Partnerzy: Fundacja PZU, Agencja Rynku Rolnego, Deutsche Bank Polska SA, EuRoPol GAZ SA, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Patroni Honorowi: Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Instytut Adama Mickiewicza.

 

Partnerzy Honorowymi: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Polska Akademia Nauk.

 

***

 

W związku z licznymi zapytaniami dot. weryfikacji pracy pod kątem plagiatu, informujemy, że uległ zmianie formularz zgłoszenia pracy mgr do Konkursu.

 

Poszerzona została treść oświadczenia o następujący zapis: „Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca magisterska została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności, iż nie narusza ona niczyich praw autorskich”.

 

Aktualnie pełne oświadczenie brzmi:

Oświadczam, iż jestem Autorem/ką pracy magisterskiej zgłaszanej do Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski i przysługują mi do niej pełne prawa autorskie. Ww. praca magisterska nie była zgłaszana do wcześniejszych edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca magisterska została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności, iż nie narusza ona niczyich praw autorskich. Załączona praca magisterska na nośnikach elektronicznych jest tożsama z wersją przedstawioną do obrony na uczelni. Akceptuję Regulamin konkursu pod nazwą „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. W przypadku wygranej w Konkursie zgadzam się na publikację mojego imienia i nazwiska, z podaniem tytułu pracy, nazwy uczelni oraz kategorii i rodzaju przyznanych mi nagród, a także streszczenia pracy i bio Autora/ki. Oświadczam, iż nie roszczę praw do zwrotu materiałów przekazanych wraz z niniejszą kartą zgłoszeniową. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Jednocześnie informujemy, że załącznik Nr.4 zgłoszenia ma charakter fakultatywny.

 

Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji pracy magisterskiej poprzez platformę Plagiat.pl.

 

KONTAKT:

Biuro Prasowe

Anna Tatarewicz

e-mail: a.tatarewicz@terazpolska.pl

tel. (22) 201 26 93

tel. kom. +48 506 000 253

 

Źródło informacji: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego