47 Krajowe Forum Konsultacyjne CBT

47 Krajowe Forum Konsultacyjne CBT, odbędzie się 15 czerwca 2016  roku w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5.

W trakcie sesji plenarnej przewidziane są dwa bloki:

 • Uwarunkowania i przygotowanie energetyki jądrowej w Polsce
 • Bezpieczeństwo prawne prowadzących eksploatację

W ramach bloków branżowych obradować będą Krajowe Fora Konsultacyjne. Tradycyjnie tematem Forów będą zagadnienia związane z jednolitym interpretowaniem postanowień dyrektyw oraz bieżące prace Grup Roboczych przy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Forum Jednostek Notyfikowanych.

Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu maszyn(KFKm):

 • Kierunki prac w CEN w zakresie maszyn rolniczych i leśnych oraz maszyn dla przemysłu spożywczego oraz bieżące prace nad polskimi wersjami językowymi w tym zakresie w PKN
 • Prace europejskie w dziedzinie norm podstawowych dotyczących bezpieczeństwa maszyn
 • Bezpieczeństwo maszyn w świetle europejskich i krajowych wymagań

Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu urządzeń ciśnieniowych(KFKc):

 • Stan obecny oraz kontynuacja prac w CEN w zakresie nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych (seria EN 13445) oraz rurociągów przemysłowych metalowych (seria EN 13480).
 • Wybrane problemy wytrzymałości i stateczności zbiorników ciśnieniowych
 • Spotkanie Grupy Roboczej „Ciśnienie” przy Komisji Europejskiej w dniu 14 kwietnia br.

Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu urządzeń dźwigowych (KFKd):

 • Normy związane z dyrektywą dotyczącą dźwigów – wczoraj i dziś
 • Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Komitetu ds. Dźwigów oraz Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych.

Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu gazownictwa (KFKg):

 • Bieżące prace nad polskimi wersjami językowymi norm z zakresu gazownictwa
 • Współczynniki projektowe a współczynniki bezpieczeństwa w projektowaniu gazociągów przesyłowych

Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu transportu i komunikacji (KFKtik):

 • Harmonizacja norm w zakresie transportu i komunikacji – aktualne prace normalizacyjne
 • Środki transportu wewnętrznego – bezpieczna eksploatacja schodów i chodników ruchomych

Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu energetyki (KFKe):

 • Technologie elektroenergetyczne w normalizacji kluczem do nowoczesności
 • Diagnostyka rurociągów wysokoprężnych w elektrociepłowni nr 3 Veolia Łódź

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca br.

Formularz zgłoszeniowy na 47 Krajowe Forum Konsultacyjne

Program KFKC
Program KFKD
Program KFKE
Program KFKG
Program KFKM
Program KFKTIK


Silk Road Poland