Zaostrzenie kar za nielegalne składowanie odpadów

Las
Las
Fot. Unsplash

W poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska, Mikołaj Dorożała, poinformował o planach zaostrzenia kar za nielegalne składowanie odpadów oraz wzmocnieniu kompetencji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Minister Paulina Hennig-Kloska przedstawi premierowi notatkę zawierającą rekomendacje dotyczące ochrony środowiska. Wśród propozycji znalazły się utworzenie parku narodowego Dolina Dolnej Odry oraz powiązanie GIOŚ z lokalnymi inspekcjami.

Wiceszef resortu zwrócił uwagę na nieodpowiednie wydatkowanie 1,5 mld zł z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę dróg zamiast na projekty ochrony środowiska. W notatce zaproponowano również usunięcie z ustawy inwestycji regulujących Odrę oraz utworzenie nowego parku narodowego w dolnym odcinku rzeki, na terenie Międzyodrza.

Ministerstwo zamierza również wytypować lasy o znaczeniu społecznym dla 10 największych aglomeracji w Polsce, nadając im funkcję społeczno-przyrodniczą zamiast gospodarczej.

Inicjatywy te wynikają m.in. z pożaru na nielegalnym składowisku odpadów w Siemianowicach Śląskich oraz z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, spowodowanej przez toksyny wytwarzane przez złote algi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *