Zamek Królewski

Dawna rezydencja królów Polski i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Okres rozkwitu Zamek przeżył w epoce klasycyzmu (XVIII w.) w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zniszczony w czasie II wojny światowej przez Nazistów został odbudowany staraniem całego narodu.
Wnętrza wyposażono m.in. w uratowane z dawnego Zamku dzieła sztuki. Warto zobaczyć przede wszystkim Apartament Wielki i Królewski z Salami Wielką, Tronową i Canaletta (z 22 oryginalnymi obrazami Bernarda Bellota zwanego Canalettem), Salę Senatorską, w której w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja, oraz obrazy Rembrandta „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”.
W Arkadach Kubickiego można zobaczyć wystawę archeologiczną i stancję dworską. W Pałacu pod Blachą prezentowana jest unikatowa kolekcja kobierców wschodnich ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian.

źródło: www.um.warszawa.pl


Silk Road Poland