XVII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Już po raz 17 na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono Polskie Nagrody Jakości przyznawane co roku na Uroczystej gali zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Patronat nad konkursem objął wicepremier Waldemar Pawlak.
To bardzo ważne wyróżnienie, bo w tym burzliwym świecie gwarancja dobre jakości, to solidny punkt oparcia. I pewność, że przyszłość budujemy na trwalszych, lepszych podstawach – podkreślał Waldemar Pawlak podczas piątkowych uroczystości.

W dniu 21 września 2011 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (80 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XVII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – 2011 oraz Laureatów XIV edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego.

W dniu 25 sierpnia 2011 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: finalistów V edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, II edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” oraz Zasłużonego dla Polskiej Nagrody Jakości.

LAUREATAMI XVII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI W KATEGORII ZESPOŁOWEJ ZOSTALI:

1.    W kategorii średnich organizacji produkcyjnych – Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. – Nieporęt, Stanisławów Pierwszy.
2.    W kategorii średnich organizacji produkcyjno – usługowych – MATUSEWICZ BUDOWA MASZYN S.J. – Gryfów Śląski.
3.    W kategorii średnich organizacji usługowych – CENTROZAP S.A. – Katowice.
4.    W kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – szpital – SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Warszawa.
5.    W kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – szpital zamknięty – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Frombork.
6.    W kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – usługi – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ – Warszawa.

LAUREATAMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2011 ROKU ZOSTALI:

1.    MARIAN PŁAWIAK – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji –  płk. Rezerwy.
2.    TOMASZ SCHWEITZER  – Polski Komitet Normalizacyjny – Prezes.

LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:

1.    W kategorii nauka – prof. JERZY ŻUCHOWSKI – Politechnika Radomska w Radomiu.
2.    W kategorii praktyka – BOLESŁAW ŁONAK – CENTROZAP S.A. – Pełnomocnik ZSZ.
3.    W kategorii promocja – KRYSTYNA BARTUZIN – Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy – Redaktor Naczelna.

FINALISTAMI V EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” ZOSTALI:

1.    ZBIGNIEW DERDZIUK – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.
2.    DOROTA GAŁCZYŃSKA-ZYCH – Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ w Warszawie.
3.    ROMAN A. GRZYBOWSKI – Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego w Warszawie.
4.    IRENEUSZ KRÓL – Prezes Zarządu CENTROZAP S.A. w Katowicach.
5.    WITOLD LISIECKI – Dyrektor ds. Rozwoju Rynków Europy Centralnej Lantmannen Unibake Sp. z o.o. w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy.
6.    MAREK OPIŃSKI – Dyrektor Generalny OPEK Sp. z o.o. w Łomiankach.
7.    MIECZYSŁAW OSTOJSKI – Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
8.    STANISŁAW TKACZYK – Dyrektor Instytutu Badawczego COBRO w Warszawie.

FINALISTAMI II EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA” ZOSTALI:

1.    BRYGIDA KONDRACKA – Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
2.    STANISŁAW STARĘGA – POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. w Warszawie.
3.    EWA STĘPNIK – BIS Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach.

ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI OTRZYMAŁ:

1.    STANISŁAW STARĘGA – Dyrektor ds. Jakości POLIMEX – MOSTOSTAL S.A., członek Komitetu PNJ od 1995 roku.

źródło: www.kig.pl