Wywiad z Burmistrzem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Rafałem Miastowskim – grudzień 2011

Panie Burmistrzu, Bielany to jedna z wielu dzielnic Warszawy, należąca do dużego organizmu samorządowego, ale Bielany to też jednostka, którą można porównać z całkiem sporym 130-tysięcznym miastem. Co według Pana w szczególności wyróżnia Bielany?


– Uważam, że mimo codziennych trosk Bielany są urokliwą dzielnicą, dynamicznie się rozwijającą. Ostatnie lata to czas zakończenia wielu inwestycji. Mam tu na myśli m.in. otwarte w listopadzie ub.r. najnowocześniejsze i największe w stolicy centrum multimedialne – Mediateka Start-Meta przy ul. Szygedyńskiej 13a, czy w marcu tego roku otwarty Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20.
Myślę, że piękne tereny zielone, zajmujące ponad 32 km2 (28% powierzchni), potencjał gospodarczy i naukowy, sieć komunikacyjna, a także ciągły rozwój infrastruktury komunalnej czynią Bielany atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych mieszkańców i poważnego partnera do współpracy dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Bardzo wiele mówi się o kryzysie gospodarczym i cięciach w finansach. Bielany jednak przez ostatnie lata zrealizowały wiele inwestycji. W najbliższym czasie zostanie oddany do użytkowania Most Północny. Jakie jeszcze inwestycje będą realizowane na Bielanach?

 

– Rzeczywiście na Bielanach, w ostatnich czterech latach, zainwestowano blisko 200 mln zł. Oprócz tego na ukończeniu jest budowa mostu Północnego, a także znajdują się tu inne ważne ułatwienia komunikacyjne, jak pierwsza linia metra. Dzięki temu dzielnica stała się interesującym miejscem do zamieszkania i do inwestowania, a mieszkańcom Bielan ułatwiła przemieszczanie się po Warszawie.
Dzielnica Bielany, jako część m.st. Warszawy, korzysta z budżetu miasta, który – jak powszechnie wiadomo – w związku z obecną sytuacją ekonomiczną jest taki, że trzeba rewidować priorytety wydatkowania na bieżąco i to w skali Miasta.
Zdaję sobie sprawę, że niezależnie od tych ograniczeń bardzo ważnym zadaniem musi być poprawa warunków komunikacyjnych na Bielanach, a zwłaszcza w kontekście zakończenia prac na budowie trasy i mostu Północnego, na odcinku od węzła Pułkowa do węzła Młociny. Następna planowana inwestycja drogowa to, rozpoczęta w listopadzie br., budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku Oczapowskiego – Przy Agorze oraz budowa ul. Reymonta od ul. Żeromskiego do ul. Kasprowicza. W tym roku chcemy zakończyć trzeci budynek mieszkań komunalnych przy ul. Nocznickiego, a w przyszłym dokonamy kapitalnego remontu LO im. Joachima Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3.
Generalnie w miarę posiadanych środków, chcemy realizować sprawy, które są bliskie i ważne dla bielańczyków. Choć akurat teraz w okresie kryzysu podejmowane decyzje mogą nie cieszyć się popularnością. Ale na taki stan ma wpływ obecna sytuacja ekonomiczna Warszawy. Gdy pojawią się dodatkowe fundusze, pomyślimy o budowie parków czy domów kultury.

Przez dziesiątki lat Bielany utożsamiane były z Hutą Warszawa. Obecnie Huta nadal produkuje i jest jednym z większych przedsiębiorstw na terenie Dzielnicy. Jak z perspektywy urzędu ocenia Pan współpracę z ArcelorMittal?

– Zanim przejdę od oceny współpracy, chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że Huta – obecnie – ArcelorMittal Warszawa jest wiodącym przedsiębiorstwem, działającym na terenie naszej dzielnicy, które na stałe wpisało się w obraz Bielan. Na wielkie uznanie zasługuje fakt, że z uwagi na położenie w sąsiedztwie rezerwatów przyrody, w ciągu ostatniej dekady huta dokonała modernizacji stosowanych technologii w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne – ograniczenie emisji pyłów i gazów. W 2007 r. Huta ArcelorMittal Warszawa uzyskała certyfikat zgodności funkcjonującego w firmie środowiskowego systemu zarządzania z wymogami międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001.
Wracając jednak do współpracy, należy przede wszystkim podkreślić bieżący przepływ informacji na temat planów inwestycyjno-rozwojowych huty  w kontekście studium zagospodarowania przestrzennego terenów sąsiadujących z jej obszarem  przemysłowym. 
Ważne miejsce w naszych kontaktach zajmuje wspieranie przez hutę naszych dzielnicowych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, patriotycznych. Tu można wymienić choćby udział w grze internetowej „Misja Bielany” realizowanej na terenie huty, która była także fundatorem nagród dla laureatów.
ArcelorMittal Warszawa jest sponsorem Mediateki Start Meta. W okresie styczeń – czerwiec 2012 r. realizowany będzie wspólny projekt „Przetwórnia czasu wolnego” skierowany do bielańskich seniorów. Huta jest także fundatorem nagród podczas prestiżowego Biegu Chomiczówki, sponsoruje działania dotyczące bezpieczeństwa na Pikniku „Witaj Lato na Bielanach”. Pomogła w realizacji zdjęć na terenie zakładu filmu o Bielanach pt. „Nasza Dzielnica” oraz ufundowała jedną z nagród podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Dozwolone do 21”/”Up To 21”. Rokrocznie możemy liczyć na współpracę w czasie uroczystości patriotycznej przy pomniku Strzelców Kaniowskich, których Huta ArcelorMittal Warszawa jest współorganizatorem i opiekunem tego pomnika.
Kończąc, chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować pracownikom i dyrekcji Huty ArcelorMittal Warszawa za pomoc, współpracę i wszelkie dotychczasowe działanie na rzecz bielańskiej społeczności.

Bielany, dzięki swemu położeniu oraz historycznemu rozwojowi posiadają wiele terenów inwestycyjnych. Jakie zachęty dla potencjalnych inwestorów ma dzielnica?

– Dzielnica Bielany pomimo położenia na obrzeżach miasta jest tranzytowym oknem na północ Polski, a z racji bielańskiego odcinka metra jest wyjątkowo dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami Warszawy. W tym roku planowane jest otwarcie mostu Północnego. Na naszym terenie są liczne linie tramwajowe, które oplatają obszar dzielnicy oraz autobusowe, a także ścieżki rowerowe.
W aspekcie terenów inwestycyjnych warte podkreślenia jest, że tylko około 15% powierzchni dzielnicy objęte jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to m.in. obszar Starych Bielan, obszar Marymontu, obszar części Młocin.
Potencjalni inwestorzy powinni też wiedzieć, że na terenie Dzielnicy Bielany znajduje się i jest dostępnych wiele obiektów użytku publicznego. Mam tu na myśli Szpital Bielański, wyższe uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Znajdują się tu szkoły, instytucje kultury oraz rekreacji i sportu.

Panie Burmistrzu. Dziękuję za rozmowę. W imieniu Warszawskiej Izby Gospodarczej życzę Panu powodzenia w rozwoju Bielan.

Piotr Żołądkowski