Współpraca Polsko-Turecka

Współpraca Polsko-Turecka

Współpraca Polsko-Turecka

Rzeczpospolita Polska i Republika Turcji to państwa współpracujące na różnych płaszczyznach. Wzajemne kontakty rozwijają się w sferze polityki obronnej (w ramach struktur NATO), gospodarczej (m.in. w ramach Unii Celnej) oraz w sferze kultury i kontaktów społecznych.

Potwierdzeniem dobrych stosunków są również wizyty na najwyższym szczeblu oraz liczne umowy, w tym dwa traktaty przyjaźni, zawarte między państwami. Do czynników utrudniających pogłębianie relacji polsko-tureckich zaliczyć można przede wszystkim odrębność kulturową oraz dystans geograficzny dzielący oba kraje. Nie przeszkadzają one jednak w intensyfikacji wymiany handlowej, a także pozostają bez wpływu na polskie poparcie dla tureckich dążeń do integracji ze Wspólnotami Europejskimi.

Dwustronne obroty 2022 roku osiągnęły rekordowy poziom ponad 10,4 mld Euro. Wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o 13,1%.

Eksport z Polski do Turcji wyniósł 3,86 mld Euro i był wyższy o 45,8 %.

Import z Turcji do Polski wyniósł 6,54 mld Euro i był wyższy o 27,3 % niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Nie tak dawno Turcję nawiedziło dramatyczne trzęsienie ziemi, które wywołało bezmiar tragedii ludzkiej w regionie miasta Gaziantep. Z całego świata napływa pomoc. Także z Polski. Polskie służby ratownicze działały w centrum tragedii. Niestety skutki tej tragedii będą długotrwałe.

Kilka słów o wzajemnych stosunkach w krótkiej relacji przekaże utrzymująca stały kontakt z tym krajem Anna Coban z Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *