Współpraca gospodarcza Polska-Turcja

Współpraca gospodarcza Polska-Turcja

Współpraca gospodarcza Polska-Turcja

Polska i Turcja nie są dla siebie głównymi partnerami gospodarczymi, jednak Turcja jest podstawowym partnerem handlowym Polski z regionu Bliskiego Wschodu.

Wymiana handlowa między obu krajami wykazuje tendencję rosnącą. Dla przykładu w roku 2002 obroty wyniosły 884, 6 mln USD, w 2005 już 2026, 6 mln USD a w 2008 ok. 4, 3 mld USD.

Przedstawione dane z pierwszych lat nowego milenium, świadczą o tendencji rosnącej, jednak przedstawiciele władz obu państw w tym okresie liczyli na dalszą intensyfikację wymiany handlowej.

Dwustronne obroty 2022 roku osiągnęły rekordowy poziom ponad 10, 4 mld Euro. Wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o 13,1%.

Eksport z Polski do Turcji wyniósł 3, 86 mld Euro i był wyższy o 45,8 %.

Import z Turcji do Polski wyniósł 6, 54 mld Euro i był wyższy o 27, 3 % niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Najważniejszymi grupami towarowymi importowanymi z Turcji do Polski są: wyroby przemysłu elektromaszynowego – 2, 41 mld Euro, produkty przemysłu lekkiego – 1, 59 mld Euro, wyroby metalurgiczne – 1, 01 mld Euro, wyroby przemysłu chemicznego – 0, 76 mld Euro, artykuły rolno spożywcze – 0, 31 mld Euro, produkty przemysłu chemicznego – 0, 23 mld Euro.

Natomiast w eksporcie są to: wyroby przemysłu elektromaszynowego – 2, 33 mld Euro, wyroby przemysłu chemicznego – 0, 62 mld Euro, wyroby metalurgiczne – 0, 36 mld Euro, artykuły rolno spożywcze – 0, 18 mld Euro, wyroby przemysłu lekkiego – 0,15 mld Euro.

Do głównych towarów będących przedmiotem eksportu z Polski należą wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemicznego i metalurgicznego oraz wyroby rolno-spożywcze i tworzywa sztuczne. Z kolei import z Turcji stanowią głównie towary przemysłu elektromaszynowego, lekkiego i rolno-spożywczego.

W Turcji obecnych jest ok. 60 polskich inwestorów. Skupieni są oni głównie w branży handlowej, turystycznej, górniczej, energetycznej i obsłudze nieruchomości. Wartość zainwestowanego kapitału wynosi ok. 8 mld USD. Z kolei inwestycje tureckie w Polsce przekraczają kwotę 200 mld USD. Koncentrują się w sektorze handlowym, budowlanym, tekstylnym oraz obsłudze nieruchomości.

Najważniejsze kwestie gospodarcze uregulowane są odrębnymi porozumieniami.

Między oboma krajami dokonano wiele umów handlowych, o współpracy gospodarczej i technicznej, o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, o współpracy w dziedzinie techniki i przemysłu obronnego, o współpracy w dziedzinie turystyki, o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych.

Powyższy zestaw świadczy o szerokim zakresie regulacji stosunków gospodarczych, wynikającym z dużej wagi, jaką oba państwa do tej dziedziny przykładają.

Gospodarcza współpraca Polsko-Turecka zaobserwowana oczyma Anny Coban, członkini Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja do obejrzenia na poniższym wywiadzie. Zapraszamy do obejrzenia.


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *