Województwo Mazowieckie Samorządem Zrównoważonego Rozwoju 2011

Marszałek Adam Struzik odebrał w Poznaniu statuetkę i dyplom dla województwa mazowieckiego, które zostało zwycięzcą rankingu w kategorii Województwo Zrównoważonego Rozwoju 2011. Imprezę, która odbyła się 22 listopada br., połączono z otwarciem Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych „Gmina”.

 

 

Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem dokonuje porównania i oceny wszystkich polskich samorządów. Głównym celem zestawienia jest prezentacja oraz nagradzanie tych jednostek, które wyróżniają się spośród wszystkich w Polsce.
Podczas uroczystej konferencji dyskutowano na temat perspektyw rozwoju samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej. Odbyła się także debata poświęcona różnym aspektom zrównoważonego rozwoju. Zastanawiano się, czy jest on już postrzegany jako rzeczywista wartość służąca wszystkim mieszkańcom i czy gminy są dziś dobrze przygotowane do realizowania polityki zrównoważonego rozwoju.
Zaprezentowany ranking województw jest podstawą do określania słabych i mocnych stron regionów. Stanowi bazę do formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym ich rozwoju. Badanie oparte na danych z GUS daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają, się wszystkie gminy i województwa w Polsce.
Metoda, która została zastosowana w badaniu jest na tyle prosta, że umożliwia przygotowanie rankingu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – w stosunkowo krótkim czasie, z podziałem na 3 grupy (ze względu na charakter administracyjny): gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. W zestawieniu wykorzystano 16 wskaźników, natomiast w przypadku oceny rozwoju województw zastosowano dodatkowo 17 zmienną – PKB per capita.

źródło: www.mazovia.pl


Silk Road Poland