Wizyta delegacji obwodu winnickiego na Mazowszu – 20.10.2011

20 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wizytę złożyła delegacja obwodu winnickiego na czele z przewodniczącym Rady Obwodu Winnickiego Sergiejem Tatusiakiem. Delegacja przybyła na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.


Głównym tematem rozmów przedstawicieli obu regionów było omówienie możliwości współpracy pomiędzy obwodem winnickim a województwem mazowieckim. Marszałek Adam Struzik zaproponował współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego z udziałem innych regionów Unii Europejskiej. Dobrą metodą prezentującą potencjał regionów i zachęcającą przedsiębiorców do nawiązania polsko-ukraińskich relacji biznesowych byłoby zorganizowanie wymiany misji gospodarczych – zaproponował marszałek.
Przewodniczący Siergiej Tatusiak stwierdził, że taka współpraca przyniosłaby ogromne korzyści dla gospodarki obu regionów, a w szczególności dla sektora rolno-przemysłowego. Obwód winnicki, nazywany ze względu na swoje walory przyrodnicze „Małą Szwajcarią”, jest również zainteresowany współpracą w sferze turystyki, a zwłaszcza agroturystyki.

Marszałek Adam Struzik spotkał się także z przedstawicielami poszczególnych szczebli władz samorządowych obwodu winnickiego, którym zaprezentował założenia działania systemu polskiej administracji terytorialnej oraz kompetencje jednostek samorządu terytorialnego.

źródło: www.mazovia.pl


Silk Road Poland