Warszawscy przedsiębiorcy już w CEIDG – 30.12.2011

Stołeczni przedsiębiorcy widnieją już w nowej, centralnej ewidencji. Warszawa kończy procedury związane z przeniesieniem gminnej bazy działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Miasto Stołeczne Warszawa przekazało dane z gminnej ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Tym samym Prezydent m.st. Warszawy nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców – jest nim Minister właściwy do spraw gospodarki (Minister Gospodarki).
Przekazaliśmy wpisy firm czynnych i wykreślonych po 1 lipca 2011 r., które widniały w stołecznym rejestrze. W związku z przekazaniem danych, wyszukiwarka przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawa została wyłączona.

źródło: www.um.warszawa.pl