Warszawa uchwaliła budżet na 2012 rok

Rada Warszawy w czwartek, 15 grudnia 2012, uchwaliła budżet dla stolicy. Nadal kontunuowane będą największe inwestycje czyli budowa II linii metra i Trasy Mostu Północnego, modernizacja ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej, budowa linii tramwajowej na Tarchomin, modernizacja pętli autobusowej i budowa pawilonu przy Dworcu Wschodnim. Oszczędności ma przynieść ograniczenie wydatków na sport, eukację, kulturę, zdrowie i pomoc społeczną.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 31 radnych, 16 było przeciw a 7 wstrzymało się od głosu. Dochody Warszawy zaplanowano na 12,4 mld zł, wydatki mają wynieść 13,4 mld zł. Prosty rachunek wskazuje, że deficyt Warszawy w roku 2012 wyniesie 987 mln zł.
Organiczenie środków na sport wyniesie aż 14 proc., na bezpieczeństwo i porządek publiczny 11 proc., na edykację 2 proc., na zdrowie i pomoc społeczną 8 proc. Prezydent Warszawy zapowiedziala dalszą modernizację Warszawy, na którą przeznaczonych zostanie prawie 1,5 mld zł z funduszy europejskich.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną na poziomie 22 mln zł, a także rezerwy celowe na łączną kwotę 160,9 mln zł.

Źródło: www.alebank.pl za www.samorzad.lex.pl