W jakich branżach pracownicy zarabiali najwięcej w 2020 roku?

Mężczyzna pracujący na komputerze
Mężczyzna pracujący na komputerze
Fot.: SinoCham

Te branże najwięcej płaciły i zatrudniały w 2020 roku. Branża informatyczna na podium.

W 2020 roku o 2,4% wzrosła liczba pracowników w sektorze informacji i komunikacji – to najwięcej spośród wszystkich sektorów analizowanych przez GUS. Popularność branży to konsekwencja wysokich zarobków, które w zeszłym roku przekraczały 9,2 tys. zł brutto. W pierwszej trójce branż z najwyższymi płacami znalazły się także działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo i wydobywanie. Sektorów, w których można dobrze zarobić lub rośnie liczba pracowników jest jednak więcej. Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie najlepiej zarabiających oraz najwięcej zatrudniających sektorów w 2020 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w zeszłym roku wzrosło o 5% i wyniosło ponad 5,1 tys. zł brutto. Jednak są branże, w których zarobki były zdecydowanie wyższe. W niektórych sektorach, pomimo pandemii, wzrosło też zatrudnienie.

W tych sektorach można zarobić najwięcej

Na podium branż z najwyższym wynagrodzeniem brutto znalazła się informacja i komunikacja, która obejmuje m.in. działalność w zakresie technologii informatycznych czy przetwarzanie danych. Przeciętne miesięczne zarobki wyniosły 9,2 tys. zł brutto. Na kolejnych miejscach znalazły się działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo i wydobywanie z pensjami powyżej 8,6 tys. zł. Równie dużo można było zarobić w sektorze, który obejmuje wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – tutaj miesięczne zarobki kształtowały się na poziomie 8,2 tys. zł. brutto. TOP5 sekcji z najwyższymi płacami zamyka działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie przeciętnie w 2020 roku pensje wynosiły 7,6 tys. zł.

– Wzrost popularności pracy w zawodach związanych z IT nie jest zaskoczeniem. Nie dość, że zarobki w tej branży są najwyższe w Polsce, co przyciąga nowych kandydatów, to w czasie pandemii uwypukliły się dodatkowe zalety, jak choćby możliwość pracy zdalnej. Najwyższy notowany wzrost w skali roku napędził też ułatwiony proces rekrutacji, którą można przeprowadzać całkowicie online. Oprócz tego sektora, poszukujących pracy przyciąga również działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa, które zanotowały 2% wzrost pracowników w ciągu roku – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

TOP 5 najwięcej zatrudniających sektorów

Według danych GUS najwięcej osób pracowało w sekcji „przetwórstwo przemysłowe”. Sektor ten w 2020 roku zatrudniał ponad 2,42 mln osób, z czego prawie 98% w sektorze prywatnym. Pracy nie brakowało również w handlu i naprawie pojazdów samochodowych, gdzie zanotowano 1,38 mln etatów. Podium najwięcej zatrudniających sektorów zamyka edukacja z 1,1 mln pracowników. O prawie pół miliona mniej osób pracowało w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (687,7 tys.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (661,4 tys.).

– Przemysł to sektor, który nie tylko zatrudnia najwięcej pracowników w Polsce, ale także zarobki w nim należą do jednych z najwyższych w kraju. To też jedna z bezpieczniejszych opcji jako miejsce pracy, co potwierdzają świetne wyniki polskiego przemysłu, który bardzo dobrze poradził sobie w czasie trwania pandemii. Produkcja przemysłowa rośnie z rekordową dynamiką, a to może napędzić powstawanie nowych miejsc pracy w tym sektorze, choć należy też się spodziewać rosnącego stopnia automatyzacji w wielu firmach – komentuje Krzysztof Inglot.

Źródło: Personnel Service

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *