Ubezpieczenia CARGO i dlaczego warto

Import

Import

Jeśli spedytor powie kiedyś, że nie ma możliwości, żeby coś poszło nie tak, niestety nie mówi prawdy. Wypadki się zdarzają, a nawet najlepiej zaplanowany proces ma wady. Dlatego, pomimo że nie istnieje w stu procentach skuteczny sposób zabezpieczenia swojego towaru, należy zabezpieczać swój interes.

W tym celu powstały ubezpieczenia CARGO – produkt pozwalający zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w transporcie. O przydatności tego rozwiązania po raz kolejny przekonaliśmy się w związku z kryzysem logistycznym wynikłym z zatrzymania okrętu Ever Given w Kanale Sueskim.

Ubezpieczenia CARGO. Na czym polegają, do czego służą i przed czym chronią?

W największym skrócie, ubezpieczenia cargo to polisy obejmujące ładunki w transporcie. Nie mają ograniczenia co do gałęzi transportu i podmiotu transportującego. Nie obejmują jednak wszystkich kategorii ładunków, np. dzieł sztuki, żywych zwierząt i dokumentów. Okres ochrony towaru trwa od przyjęcia go do przewozu przez firmę transportową aż do wydania go odbiorcy. W przypadku, w którym ubezpieczający jednocześnie zajmuje się transportem, polisa zazwyczaj obowiązuje od załadunku do rozładunku. Pozostawia to dość dużo miejsca do wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych w polisie.

Przed jakimi zdarzeniami chronią ubezpieczenia CARGO?

Ubezpieczenia chronią przed zdarzeniami losowymi wynikłymi nie z winy ubezpieczającego. W książce Ubezpieczenia w Logistyce Marek Szczepański wyróżnia dwie grupy szkód: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. zdarzenia elementarne (wypadek środka transportu, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, osuniecie się przedmiotu na środek transportowy) oraz zdarzenia dodatkowe (kradzież z włamaniem, kradzież środka transportu wraz z mieniem, rabunek, zaginiecie czy też straty mienia z innych przyczyn)”.

Do powyższych ryzyk trzeba dodać jeszcze najczęstsze, czyli uszkodzenie ładunku.

Kiedy należy skorzystać z ubezpieczenia CARGO?

Odpowiedź jest prosta: za każdym razem, kiedy trzeba przetransportować towar. Oczywiście warto podejść do zagadnienia rozsądnie. Nie ma sensu wykupywać gigantycznego ubezpieczenia na przewóz kartonu wacików higienicznych, z drugiej strony transport dużego bądź wartościowego ładunku dobrze jest zabezpieczyć. Ubezpieczenia CARGO są więc kierowane przede wszystkim do producentów, handlowców, importerów i eksporterów, czyli podmiotów mających na co dzień styczność z transportami. W razie jego braku pozostaje OC spedytora/przewoźnika, jednak nie jest to zbyt pewna polisa.

Dlaczego warto ubezpieczyć swoje towary? Wywiad z Maksymem Klymko przeczytasz na https://bbats.pl/poradnik-specjalistyczny/ubezpieczenia-cargo/

materiał pochodzi od naszego partnera – BBA Transport System


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *