ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność

Pieniądze, ZUS

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Stan sprawy przedstawiał się następująco: ubezpieczona od 4 stycznia 2016 r. prowadziła […]

Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie Małego ZUS Plus

Rzecznik MŚP

Od wielu tygodni Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz  interweniuje u przedstawicieli rządu w sprawie błędnej interpretacji przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus, czyli preferencji składkowej, z której korzystać mogą drobni przedsiębiorcy o przychodach nieprzekraczających 120 tys. rocznie. Według wytycznych ZUS […]

Apel ZPP: Wróćmy do składki zdrowotnej dla biznesu, która jest czytelna i uwzględnia trudną sytuację najmniejszych firm

Składka zdrowotna

Wróćmy do składki zdrowotnej dla biznesu, która jest czytelna i uwzględnia trudną sytuację najmniejszych firm. W przeciwnym razie czeka nas dalszy chaos i degradacja mikroprzedsiębiorczości w Polsce. Polski Ład wprowadził do zasad rozliczania składki zdrowotnej […]

Apel Rzecznika MŚP do Premiera Donalda Tuska

Adam Abramowicz

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz skierował bezpośrednio do Premiera Donalda Tuska pismo, w którym alarmuje on o rekordowej liczbie zlikwidowanych działalności. Za główną przyczynę podaje gwałtownie rosnącą w ciągu ostatnich lat składkę na ubezpieczenia społeczne. „Ponad 200 tysięcy polskich rodzin windykowanych przez ZUS za […]

ZUS wprowadza w błąd przedsiębiorców – pilna interwencja Rzecznika MŚP Adama Abramowicza

ZUS

Pilna interwencja Rzecznika Adama Abramowicza u Premiera Donalda Tuska. Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców o niewielkich dochodach mogą stracić swoje firmy i popaść w długi. Według wytycznych ZUS przedsiębiorcy korzystający w latach 2019-2021 z preferencyjnych składek Mały […]