Polska Izba Przemysłu Targowego do rządu: Zostały godziny, a limity nadal nieznane

Targi

  Polska Izba Przemysłu Targowego 24 sierpnia złożyła na ręce ministra zdrowia Adama Niedzielskiego apel w sprawie przedstawienia informacji w zakresie dalszych warunków realizacji targów oraz zmian w obostrzeniach, limitach i wytycznych mających skutek dla […]